Stein på stein (2005)

Fag: Norsk for viderekomne (B1-C1)
Nivå: Spor 2 - B1, Spor 3 - B1
Om læreverket Stein på stein (2005)

Stein på stein er for dem som kan litt norsk fra før, læreverket bygger videre på grunnleggende norskkunnskaper og er tilrettelagt for undervisning på spor 2 og spor 3 etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nivå B1.

Metodikken bygger på at elevene har norskkunnskaper som tilsvarer nivået til På vei eller et annet begynnerverk. Målet er å utvide elevenes kjennskap til norsk språk og norske samfunnsforhold. Ved hjelp av varierte tekster og oppgaver skal elevene arbeide med temaer som gir dem bedre kunnskaper om det norske samfunnet, og samtidig større språklig sikkerhet både skriftlig og muntlig. Det er forslag til ulike typer aktivitetsoppgaver og diskusjoner. De gir elevene anledning til å få inn det aktuelle vokabularet på flere måter og til å bruke det i praksis.

Læreverket har eget nettsted med varierte og selvinstruerende interaktive oppgaver etter samme struktur som læreverket På vei.

Lærerens bok har flere oppgaver, ekstra tekster, undervisningsopplegg til kapitlene, fasit til arbeidsboka og tekster til lytteøvelsene.

Elev-CD og lærer-CD er nyttig i undervisningen. Elev-CD-en er bak i arbeidsboka, den inneholder et utvalg innleste tekster fra tekstboka for lyttetrening. Lærerens CD-er inneholder uttale-, struktur- og lytteøvelser til hvert kapittel.

Egne ordlister er tilgjengelig på flere språk for deltakerne.

Forfatterne Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald har skrevet flere læreverk og har lang undervisningserfaring ved Institutt for lingvistiske og Nordiske studier ved
Universitetet i Oslo.

Læreverket består av:

  • Tekstbok
  • Arbeidsbok med elev-CD
  • Ordlister
  • Lærer-CD-er
  • Lærerveiledning
  • Elevnettsted, gratis

Til toppen

Forfatter(e)

Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun er også lærebokforfatter og har skrevet grammatikker og øvelsesbøker i norsk som andrespråk for ulike nivåer, både grunnskole, voksenopplæring og universitet. Hun har også skrevet flere artikler om grammatiske emner og en grammatikk spesielt rettet mot lærere i norsk som andrespråk.

ELISABETH ELLINGSEN er dosent ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun underviser utenlandske studenter i norsk på ulike nivåer. Hun er cand.philol. med fagkretsen nordisk hovedfag, historie mellomfag og sosialpedagogikk grunnfag
Sammen med Kirsti Mac Donald har hun skrevet læreverk i norsk for voksne innvandrere på ulike trinn, samt artikler om leseforståelse og bruk av litteratur i et didaktisk perspektiv.

Titler/bestilling