Stein på stein (2005)

  • Fag: Norsk for viderekomne (B1-C1)
  • Nivå: Spor 2 - B1, Spor 3 - B1
  • Komponent: , Tekstbok, Arbeidsbok, CD, Ordliste, Lærerens bok
Titler/Bestilling
 
Stein på stein er for dem som kan litt norsk fra før, læreverket bygger videre på grunnleggende norskkunnskaper og er tilrettelagt for undervisning på spor 2 og spor 3 etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nivå B1.

Metodikken bygger på at elevene har norskkunnskaper som tilsvarer nivået til På vei eller et annet begynnerverk. Målet er å utvide elevenes kjennskap til norsk språk og norske samfunnsforhold. Ved hjelp av varierte tekster og oppgaver skal elevene arbeide med temaer som gir dem bedre kunnskaper om det norske samfunnet, og samtidig større språklig sikkerhet både skriftlig og muntlig. Det er forslag til ulike typer aktivitetsoppgaver og diskusjoner. De gir elevene anledning til å få inn det aktuelle vokabularet på flere måter og til å bruke det i praksis.

Læreverket har eget nettsted med varierte og selvinstruerende interaktive oppgaver etter samme struktur som læreverket På vei.

Lærerens bok har flere oppgaver, ekstra tekster, undervisningsopplegg til kapitlene, fasit til arbeidsboka og tekster til lytteøvelsene.

Elev-CD og lærer-CD er nyttig i undervisningen. Elev-CD-en er bak i arbeidsboka, den inneholder et utvalg innleste tekster fra tekstboka for lyttetrening. Lærerens CD-er inneholder uttale-, struktur- og lytteøvelser til hvert kapittel.

Egne ordlister er tilgjengelig på flere språk for deltakerne.

Forfatterne Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald har skrevet flere læreverk og har lang undervisningserfaring ved Institutt for lingvistiske og Nordiske studier ved
Universitetet i Oslo.

Læreverket består av:

  • Tekstbok
  • Arbeidsbok med elev-CD
  • Ordlister
  • Lærer-CD-er
  • Lærerveiledning
  • Elevnettsted, gratis
Forfatterbilde

Elisabeth Ellingsen

ELISABETH ELLINGSEN er førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun underviser utenlandske studenter i norsk på ulike nivåer. Hun er cand.philol. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Kirsti Mac Donald

KIRSTI MAC DONALD har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. > Forfatterprofil

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.