Språkhefte - øv og lær

Øvelse gjør mester!

  • Fag: Norsk, Engelsk
  • Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Temahefte, Grammatikk
Titler/Bestilling
     
Cappelens Damms nye serie Språkhefte - øv og lær består av engangs- og flergangshefter i norsk og engelsk. Heftene gir god øvelse i grunnleggende ferdigheter og effektive læringsstrategier innen grammatikk, rettskriving og tekstbygging.

Norsk Grammatikk er et illustrert engangshefte som motiverer elevene til å øve og lære grunnleggende grammatikk. Heftet tar for seg ordklasser, setningstyper og setningsanalyse. Morsomme illustrasjoner og varierte oppgaver kombinert med kortfattede forklaringer gjør arbeidet motiverende for elevene.

Norsk Rettskriving er et illustrert engangshefte som tar for seg både rettskriving og tegnsetting. Elevene får kortfattede forklaringer og regler i tillegg til rikelig med oppgaver. Korte, inspirerende tekstutdrag, kombinert med morsomme illustrasjoner, er utgangspunkt for en del av oppgavene.

Nynorsk på 1-2-3 er ei aktivitets- og øvingsbok i nynorsk sidemål. Boka gir ei strukturert og oversiktleg innføring i nynorsk grammatikk og formlære. Ho inneheld óg varierte oppgåver, fasit og gode tips til prøver og eksamen. Are Kalvø innleier kvart kapittel med eit skråblikk på nynorsk grammatikk. Vi har lagt oss på dei orda og formene som er nærmast opp til bokmål.
Dette er eit hefte læraren kan bruke uavhengig av andre lærebøker i norsk, eller som elevane kan bruke til sjølvstudium eller som repetisjon til eksamen.

Engelsk Klar for eksamen er et flergangshefte som kan brukes fra 8. til 10. trinn for å forberede elevene på innleveringer, prøver og eksamener. Arbeidet med heftet utvikler elevenes ordforråd, læringsstrategier og ferdigheter i lesing, skriving og muntlig samtale.

Engelsk Grammatikk er et illustrert engangshefte. Hensikten med heftet er å motivere eleven til å øve på og lære grammatikk. Eleven får en enkel og grunnleggende innføring i ulike grammatiske emner side og side med varierte øvingsoppgaver. Oppgavene har progresjon og ulike innfallsvinkler.

Her kan du bla i heftene:
Engelsk grammatikk
Engelsk Klar for eksamen
Norsk grammatikk
Norsk rettskriving
Nynorsk på 1-2-3!

Forfatterbilde

Lisbeth M. Brevik

Lisbeth M. Brevik er cand.philol. med hovedfag i engelsk. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Torunn Eide

Torunn Eide har lang erfaring med å utvikle lærerbøker i norsk både på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Torill Wiiger Tørjesen

Torill Wiiger Tørjesen har lang erfaring med å utvikle lærerbøker i norsk både på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Hun har hovedfag i nordisk språk og litteratur. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.