Spor

  • Fag: Norsk som andrespråk
  • Nivå: Vg1, Vg2, Vg3
  • Læreplan: R94
  • Komponent: , Grunnbok, Tekstbok, Arbeidsbok, Grammatikk, CD
Titler/Bestilling
   
Norskopplæring for elever i videregående skole som har norsk som andrespråk. Skrevet etter læreplan Reform 94.


Komponenter GK
Tekst- og teoridbok
Arbeidsbok
CD
Minigrammatikk

Tekstdelen GK er satt sammen av fire hoveddeler: prosa, drama, lyrikk og sakprosa, og inneholder både norske og oversatte tekster. Prosadelen består av noveller, fortellinger, romanutdrag og forskjellige former for folkediktning fra ulike kanter av verden. Hver tekstgruppe er ordnet etter stigende vanskelighetsgrad.

Teoridelen GK gir en innføring i ulike sider ved norskfaget og er inndelt i følgende kapitler: studieteknikk, sjangerlære, massemedier, fra setning til tekst, muntlig bruk av språket og språkkunnskap.

Komponenter VK1 og VK2
Tekstsamling
Teoribok
Arbeidsbok
CD

Tekstboka VK1 og VK2 - Revidert utgave våren 2003
Tekstsamlingen inneholder et utvalg skjønnlitteratur og sakprosa av sentrale forfattere fra de eldste tider til i dag - både norske og utenlandske. Tekstene er representative for de ulike litteraturhistoriske periodene, samtidig som de er valgt ut med tanke på differensiering.

Teoriboka VK1 og VK2 - Revidert utgave våren 2003.
Vi har brukt læreres erfaringer med første utgave til å lage en bok som språklig og innholdsmessig er bedre tilpasset målgruppa.

Arbeidsboka har språklige og litterære øvingsoppgaver til alle tekstene i tekstsamlingen. Oppgavene gir mulighet til differensiert undervisning.

CD-en inneholder et utvalg tekster fra tekstsamlingen og 11 dialektprøver. Vedlagt følger et teksthefte med de innleste prøvene, som også er gjengitt i teoriboka.

Minigrammatikk En elementær grammatikk for alle tre årene.

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.