Spenn

Norsk for studieforberedende utdanningsprogram

Fag: Norsk
Nivå: Vg2, Vg1, Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Spenn

Spenn Norsk for studieforberedende utdanningsprogram består av årstrinnsbøker med teoridel og tekstdel, begge med oppgaver. Spenn utgis i parallellutgaver på bokmål og nynorsk og alle bøkene er er rikt illustrert. Tekstdelen i bokmål og nynorskutgaven er lik i de to utgavene.

Spenn Vg1
Teoridelen har flere temaer og er gjennomillustrert med engasjerende bilder. Språk, kultur og forskjellige sjangrer i skjønnlitteratur og sakprosa blir presentert. Elevene får råd og redskaper til å arbeide med tekster, muntlig framføring og rollespill.

Tekstdelen inneholder et bredt utvalg av samtidstekster, både skjønnlitteratur og sakprosa. Den har en tematisk inndeling og har illustrasjoner som opptakt til hvert tema. Alle tekstene har oppgaver som inviterer til å øve, skrive analoge tekster og refleksjonstekster. Tekstdelen har en del tekster fra andre land, myter, folkeviser og eventyr. Den har også et utvalg norrøne tekster.

Spenn Vg2
Teoridelen inneholder litteraturhistoriske periodeoversikter og forfatterpresentasjoner fra middelalderen til 1870. Norsk litteratur ses i forhold til europeiske strømninger og et utvalg sentrale europeiske tekster. Et eget kapittel tar for seg hvordan forestillingen om ”det norske” ble skapt. Andre sentrale temaer er utviklingstrekk i norsk teksthistorie, sammensatte tekster, språkutvikling og språkpolitikk, og elevenes egen skriving.

Tekstsamlingen i boka er delt i to: tekster fra middelalderen til 1870 og samtidstekster.
De eldre tekstene omfatter et bredt utvalg skjønnlitteratur og sakprosa der også sentrale europeiske forfattere er med. Samtidstekstene handler om kulturmøter og kulturkonflikter og ulike sider ved det flerkulturelle Norge.

Oppgavene er delt i ulike kategorier, for eksempel "Tett på tekst"" og "Videre arbeid". Oppgavene gir gode muligheter til å differensiere undervisningen.

Minigrammatikken er en liten, elementær grammatikk som kan brukes alle tre årene. Den foreligger både på bokmål og nynorsk.

Spenn Vg 3
I teoridelen blir norsk litteratur sett i forhold til andre vestlige lands litteratur. Presentasjonen av de to perspektivene modernitet og modernisme strukturerer fremstillingen, men tradisjonelle periodebegrep blir også grundig behandlet. Teorien knyttes til tekstutvalget i antologidelen.

Adaptasjonskapitlet behandler overføringen av bok til film, begrepsapparatet utvides. Språkhistorie fra ca. 1830 og til i dag, og viser hvordan bl.a. nynorsk og bokmål har oppstått og utviklet seg. Det legges vekt på den samfunnsmessige og politiske bakgrunnen for våre to hovedspråk. Kapitlet om talemål inneholder tradisjonell dialektlære, men tar for seg mange sider ved talemålssituasjonen i Norge i dag.

Noen utvalgskriterier for tekstdelen i Spenn Vg3:
Tekster som viser utviklingen av det moderne og av moderniteten i norsk og utenlandsk litteratur
Sentrale forfattere i norsk litteratur fra 1870 til i dag
Ulike sjangre innen sakprosa og skjønnlitteratur skal være representert

Spenn har gratis nettsted. Det inneholder lærestoff og øvinger til eleven, dialektprøvene og ressursstoff til læreren. Nettstedet knytter bok og nett tett sammen.

Forfattere: Anne Lene Berge, Anne Lise Jomisko, Christoffer Linnestad, Eli Lindtner Næss, Tommy Moum, Marianne Texmo

Til toppen

Forfatter(e)

Anne Lene Berge har utdanning som allmennlærer fra lærerhøyskole, musikk grunnfag og nordisk hovedfag. Siden tidlig på 1980-tallet har hun undervist norske og minoritetsspråklige elever og elever på International Baccalaureate ved Bergen Katedralskole. Hun har også vært timelærer i stilistikk ved Universitetet i Bergen. Hun har skrevet Nye vegar til Nynorsk, flere minigrammatikker og vært medforfatter på læreverkene Spor, Impuls, Spenn og Moment.

Tommy Moum er idéhistoriker og lektor ved Horten videregående skole der han underviser i fagene norsk, historie og filosofi og historie. Moum er forfatter på Alle tiders historie og læreverket Historie og filosofi som kommer i ny utgave i 2023-23. Han har også vært medforfatter på flere læreverk i norsk.

Titler/bestilling