SNART-serien

Fag: Antall, rom og form, Engelsk, Matematikk, Norsk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket SNART-serien

Heftene er med på å stimulere de yngste skolebarna før de begynner på skolen, eller på et nytt skoleår. Serien er utviklet av Anne-Lise Gjerdrum, som har lang erfaring som lærebokforfatter i norsk og matematikk på barnetrinnet.

Her kan barna forberede seg på en morsom måte til neste skoleår - med forøvinger i lesing, skriving, matematikk og engelsk (fra hefte 2).

Heftene gir en trygg forsmak på hva neste års skolebøker handler om og skaper en fin overgang til et nytt skoleår.

Til toppen

Titler/bestilling