Snakk om det!

Fag: Grunnleggende norsk, Grunnleggende norsk (1-10)
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Om læreverket Snakk om det!

Snakk om det! er en temabasert bildebok i stort format og med sterke farger. Undervisningsopplegget er bygd opp rundt 10 hovedtemaer med 19 undertemaer, hentet fra skolen og fritid.


Opplegget tar spesielt sikte på å utvide ordforrådet innenfor de ulike temaene. Barna tilegner seg først et jeg-vokabular, før de gradvis utvider til nærmiljø og samfunn.

Det legges spesiell vekt på å trene norsk fonologi slik at barna kan identifisere og artikulere de norske språklydene samtidig med at de får erfaring med at de er betydningsskillende. Målet er at elevene skal kunne mestre språklydene best mulig for å utvikle det muntlige språket.

I tillegg er det laget ekstra treningsoppgaver i ulike språkstrukturer. 299 bildekort er laget spesielt for denne treningen. Samtidig skal kortene brukes som «knagger» for elevene når de skal lage fortellinger som skal framføres muntlig for andre.

Lærerveiledningen gir god hjelp til å bruke de ulike komponentene slik at undervisningen blir variert og meningsfylt.

Alle komponentene i verket følger disse hovedtemaene:
-Klassen og barna
-Familie
-Skolegård og vennskap
-Nærmiljøet
-Høytider
-Vinter
-Mat
-Vår
-17. mai
-Sommer

Til toppen

Titler/bestilling