Skriveglede

Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Nivå: Spor 3 - A1, Spor 3 - B2, Spor 3 - A2, Spor 2 - A2, Spor 2 - A1, Spor 2 - B2, Spor 2 - B1, Spor 3 - B1
Om læreverket Skriveglede

Skriveglede inneholder skriveøvelser mot delprøvene i skriftlig framstilling på nivå A2, B1 og B2.

Skriveglede består av tekster, spørsmål, oppgaver og illustrasjoner som kan inspirere deltakerne til å skrive. For å forenkle skriveprosessen er det en muntlig tilnærming til mange av temaene, og det er illustrasjoner som åpner for ulike fortolkninger.

Kreativitet og lystbetont skriving er sentralt i Skriveglede, samtidig som det er fokus på målene i læreplanen og norskprøvene.

Skriveglede kan brukes av alle som vil skrive mer på norsk, enten målet er å avlegge skriftlig norskprøve eller å styrke skriveferdigheter generelt.

I Skriveglede er det også gode innspill til hvordan læreren kan tilrettelegge tekstene, og konkrete tips til metoder og organisering av skriveundervisningen.

Heftet Skriveglede er en naturlig fortsettelse av Leseglede-serien.

Til toppen

Forfatter(e)
BARBRO THORVALDSEN har undervist innvandrere og flyktninger i en årrekke.
Hun er utdannet adjunkt med fagkombinasjonen norsk som andrespråk, spansk og språkmetodikk og er dessuten utdannet bibliotekar. Hun er fagansvarlig for videreutanningsstudiet (30 studiepoeng) for språklærere i den den suggestopediske metoden ved Høgskolen i Østfold og har implementert denne helhetlige og hjernebaserte metoden i Norge. Barbro Thorvaldsen er medforfatter
av det suggestopediske læreverket Den lange reisen og forfatter av leseheftene Leseglede.
Titler/bestilling