Skriftforming for småskoletrinnet

Fag: Norsk
Nivå: 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Om læreverket Skriftforming for småskoletrinnet

Gjennom gode illustrasjoner, overskrivingsbokstaver og enkle symboler får elevene en kontinuerlig skrivetrening som er lystbetont.

Skriftformingsheftene bruker sammenhengende skrift fra første stund. Den metodiske delen av Ressursboka viser hvordan dette kan gjennomføres. Heftene finnes for både stavskrift og løkkeskrift. I hefte 1a og 1b lærer barna å skrive formskrift, i de følgende bøkene får de mengdetrening.

Til toppen

Titler/bestilling