Sinus Vg2 Studiespesialiserende R1, S1, X

Fag: Matematikk R1, Matematikk S1, Matematikk X
Nivå: Vg2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Sinus Vg2 Studiespesialiserende R1, S1, X

Utgavene fra 2018 er tilpasset den nye eksamensordningen fra 2015 der de digitale ferdihetene står sentralt. Vi har endret en del av stoffet ut fra egne og andres erfaringer med boka. Alle delkapitler begynner med enkle eksempler og oppgaver. Vanskeligere bevis kommer på slutten av delkapitlene og er tydelig merket. Bøkene har en klar og god struktur der eleven gradvis blir ført inn i faget.

Lærebøkene er utstyrt med QR-koder. Dette gjør at elevene raskt får tilgang til digitale ressurser som kan være til hjelp ved innlæringen av det aktuelle stoffet, og gjør det mulig for eleven å arbeide mer selvstendig.

Komponenter
• Lærebok med teoridel foran og oppgavedel bak
• Elevnettsted, gratis
• Lærernettstedet Omkring Sinus, lisensbelagt
• Brettbok-utgave

Gratis elevnettsted
Elevnettstedet følger hver bok med den samme inndelingen i kapitler som i grunnbøkene. Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, frittstående animasjoner, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i grunnbøkene o.a. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere.

Tilgang til lærernettstedet, Omkring Sinus, bestilles her på cdu.no. Lisensen gjelder fra 1/4–31/8 per skoleår per lærer.

Til toppen

Forfatter(e)

Tore Oldervoll er Cand. real med hovedfag i matematikk. Han har nesten 40 års erfaring som lærer i videregående skole.

Tore jobber som lektor ved Strinda videregående skole, en stor kombinert skole med 1100 elever innen studiespesialisering, idrett og yrkesfaglige program. Han har samtidig forelest matematikk ved det som i dag er NTNU i nesten 20 år. Ved siden av lærerryrket har Tore skrevet lærebøker i matematikk siden 1991, da arbeidet med læreverket Sinus startet opp.

Titler/bestilling