Sinus Studiespesialiserende Vg3 matematikk R2, S2 (LK06, LK13)

Matematikk programfag

Fag: Matematikk R2, Matematikk S2
Nivå: Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Sinus Studiespesialiserende Vg3 matematikk R2, S2 (LK06, LK13)

Sinus R2 og Sinus S2 bygger på Sinus R1 og Sinus S1 og er tilpasset elever i Vg3 som går på programområdet for realfag, og andre elever som vil ha spesiell studiekompetanse. De er også aktuell for elever som vil studere økonomi.

Tilpasset ny eksamensordning
Sinus R2 og S2 er tilpasset eksamensordningen som var gjeldene fra våren 2015. Bøkene gir detaljert opplæring i bruk av CAS-delen og av den grafiske delen av GeoGebra innen de fleste områdene i faget. Ettersom del 1 til eksamen er utvidet fra 2 til 3 timer, får også elevene grundig opplæring i klassisk matematikk. I Sinus S2 er statistikkdelen ny på grunn av nye digitale hjelpemidler

Oppgaver med og uten hjelpemider
Oppgavedelen i boka er tredelt og heter "Øv mer", "Uten hjelpemidler" og "Med hjelpemidler". Her får elevene god trening i å løse de oppgavetypene som vil komme til eksamen.

Komponenter
• Lærebok med teoridel foran og oppgavedel bak
• Elevnettsted, gratis
• Lærernettstedet Omkring Sinus, lisensbelagt
• Brettbok-utgave

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Odd Orskaug er Cand. real med matematikk hovedfag og har også undervisningskompetanse i fysikk.

Han har jobbet som lektor ved Manglerud videregående skole fra 1978 til 2015, og ble deretter ansatt som lektor ved Edvard Munch videregående skole i Oslo. Odd har vært med i forfatter-gruppa for Sinus-verket siden oppstarten i 1991.

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanning. Oldervoll har vært en sentral forfatter for Sinus-verket i 25 år.

Titler/bestilling