Sinus Studiespesialiserende Vg2 matematikk R1, S1 (LK06, LK13)

Matematikk programfag

Fag: Matematikk R1, Matematikk S1, Matematikk X
Nivå: Vg2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Sinus Studiespesialiserende Vg2 matematikk R1, S1 (LK06, LK13)

Sinus R1 og Sinus S1 fra 2018 er tilpasset den nye eksamensordningen i matematikk fra 2015 der de digitale ferdihetene står sentralt. En del av stoffet er endret ut fra egne og andres erfaringer med boka. Alle delkapitler begynner med enkle eksempler og oppgaver. Vanskeligere bevis kommer på slutten av delkapitlene og er tydelig merket. Sinus matematikk-bøker har en klar og god struktur der eleven gradvis blir ført inn i faget.

Sinus R1
I Sinus R1 legges det vekt på den abstrakte matematikken. Elevene får god trening i bokstavregning og blir kjent med matematisk tankegang. De får god trening i å løse oppgaver uten bruk av digitale hjelpemidler. Men elevene får i tillegg grundig opplæring i bruk av både dynamisk programvare og CAS-verktøy. I boka finner vi detaljert framgangsmåte for programmet GeoGebra. Sinus R1 gir elevene et godt grunnlag for videre arbeid med matematikkfaget generelt og matematikk R2 spesielt.

Sinus S1
I Sinus S1 legges det vekt på praktisk bruk av den abstrakte matematikken. Elevene får god trening i bokstavregning og blir kjent med matematisk tankegang. De får god trening i å løse oppgaver uten bruk av digitale hjelpemidler. Men elevene får i tillegg grundig opplæring i bruk av både dynamisk programvare og CAS-verktøy. I boka finner vi detaljert framgangsmåte for programmet GeoGebra. Sinus S1 gir elevene et godt grunnlag for videre arbeid med matematikkfaget generelt og matematikk S2 spesielt.

Digitale ressurser

Lærebøkene er utstyrt med QR-koder. Dette gjør at elevene raskt får tilgang til digitale ressurser som kan være til hjelp ved innlæringen av det aktuelle stoffet, og gjør det mulig for eleven å arbeide mer selvstendig.

Gratis elevnettsted
De digitale ressursene følger samme struktur og inndelingen i kapitler som i grunnbøkene. Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, frittstående animasjoner, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i grunnbøkene o.a. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy i matematikk. De digitale ressursene til Sinus R1 og Sinus S1 kan bidra til å gjøre differensieringen enklere.

Omkring Sinus lærernettsted med terminprøver matematikk
På lærernettstedet finner du terminprøver for alle matematikkurs i videregående skole. Nye forslag legges ut to ganger i året, 1. november og 1. april. Under fanen Tavlebok finner du siste oppdaterte utgave av alle Sinus-bøker i digital utgave. Tavlebøkene kan være nyttige både i planlegging og i undervisningen. Andre digitale ressurser er blant annet forslag til årsplaner og tips til undervisningen.


Komponenter
• Lærebok med teoridel foran og oppgavedel bak
• Elevnettsted, gratis sinus.cdu.no
• Lærernettstedet Omkring Sinus, lisensbelagt
• Brettbok-utgave


Tilgang til lærernettstedet, Omkring Sinus, bestilles her på cdu.no. Lisensen gjelder fra 1/4–31/8 per skoleår per lærer.

En oversikt over alle utgaver til matematikk i videregående skole, finner du på cdu.no

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanning. Oldervoll har vært en sentral forfatter for Sinus-verket i 25 år.

Titler/bestilling