Sinus Studieforberedende Vg2 matematikk 2P (LK06)

Fag: Matematikk 2P, Matematikk 2T
Nivå: Vg2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Sinus Studieforberedende Vg2 matematikk 2P (LK06)

Sinus 2P 2014 er skrevet etter læreplanen for matematikkurset 2P for Vg2 og bygger på Sinus 1P. Sinus 2P 2014-utgaven har med alle endringer i planen som direktoratet har gjort i ettertid. Sinus 2P er godt tilpasset en todelt eksamen.

Stoffet i Sinus 2P med tallsystemer har blir tatt ut og et kapittel med funksjonslære er blir tatt inn. Det er derfor lagt stor vekt på både klassisk oppgaveløsning og på digitale ferdigheter. I Sinus 2P forklarer vi i detalj hvordan vi bruker programmet GeoGebra samt hvordan vi lager og bruker regnearkmodeller i 2P. Boka er tilpasset elever som ikke vil ha mer matematikk enn nødvendig i den videregående skolen.

Oppgavedelen i Sinus 2P læreboka er tredelt. Den første delen heter «Øv mer» og er ordnet etter delkapitler og inneholder helt enkle oppgaver for elever som sliter med faget. De to andre delene heter «Oppgaver uten hjelpemidler» og «Oppgaver med hjelpemidler». Her finner vi eksamensoppgaver fra henholdsvis del 1 og del 2 samt andre liknende øvingsoppgaver. Disse oppgavene er ikke ordnet etter delkapitler, men de er markert på en slik måte at vi lett kan finne ut hvilke oppgaver elevene kan løse til enhver tid.

Komponenter
• Lærebok med teoridel foran og oppgavedel bak
• Elevnettsted, gratis
• Lærernettstedet Omkring Sinus, lisensbelagt
• Brettbok-utgaver


sinus.cdu.no

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanning. Oldervoll har vært en sentral forfatter for Sinus-verket i 25 år.

Titler/bestilling