Sinus Påbygging 2T-Y og 2P-Y

  • Fag: Matematikk påbygging 2P-Y, Matematikk påbygging 2T-Y, Matematikk påbygging, Matematikk yrkesfag
  • Nivå: Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Alt-i-ett-bok, Digital ressurs
Titler/Bestilling
   
Matematikkbøker for elever på yrkesfaglige utdannings- program som har P- eller T-planen fra Vg1, og som vil utvide matematikken for å få generell eller spesiell studiekompetanse. Bøkene inneholder den delen av kurset som ikke blir lest i Vg1 på yrkesfagene, og i tillegg hele kurset 2P eller 2T.

Sinus 2P-Y (2014)
Sinus 2P-Y er en ny utgave av boka Sinus Påbyggingsboka P fra 2012. Den er tilpasset endringene i læreplanen fra 2013 og den nye eksamensordningen fra 2015. Boka gir detaljert opplæring i bruk av GeoGebra og av regnearket Excel. Elevene får god opplæring i regning uten hjelpemidler. Den helt nye oppgavedelen er tredelt. Delene heter «Øv mer», «Uten hjelpemidler» og «Med hjelpemidler». Her får elevene god trening i løse de oppgavetypene som vil komme til eksamen.

Komponenter
• Lærebok med teoridel foran og oppgavedel bak
• Elevnettsted, gratis
• Lærernettstedet Omkring Sinus, gratis

Sinus Påbyggingsboka T (2012)
Matematikkbok for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som har T-planen fra Vg1, og som vil utvide matematikken med sikte på spesiell studiekompetanse. Utgaven fra 2012 gir elevene grundig opplæring i digitale verktøy som GeoGebra. Lommeregnerstoffet er samlet bak i boka i denne utgaven.

Hva er spesielt med Sinus Påbyggingsboka T?
• Vi arbeider videre med anvendelser av den tradisjonelle matematikken.
• Vektorregningen er forenklet fra Sinus 2T og tilpasset elevgruppen.
• Elevene lærer å løse mange praktiske problemer i sannsynlighetsregning ved hjelp av binomiske og hypergeometriske modeller.
• Boka vektlegger arbeidet med matematiske modeller.
• Den inneholder få matematiske bevis.
• Alle delkapitler begynner med enkle eksempler og oppgaver.

Oppgavedelen er nivådelt i kategori 1 og 2, og med blandede oppgaver til hvert kapittel.

Sinus påbyggingsboka P (2012)
Matematikkbok for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som har P-planen fra Vg1, og som vil utvide matematikken for å få generell studiekompetanse. Boka er tilpasset læreplanendringene fra 2010. Boka gir elevene grundig opplæring i GeoGebra og bruk av regneark. Lommeregnerstoffet er samlet bak i boka.

Revidert læreplan 2013 - konsekvenser for Sinus Påbyggingsboka P fra 2012:

  • de fleste endringene i læreplanen dekkes av 2012-utgaven.
  • kapittel 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 og 1.9 går ut
  • nytt delkapittel 1.10 om tall og figurer dekker punktet i læreplanen om å finne mønstre og struktur. Delkapittelet ligger ute på elevsidene til Sinus
  • til kapittel 4 Sannsynlighetsregning er det lagt til noen sider om begrepene krysstabeller, venndiagram og valgtre. Vi har lagt ut noen sider om dette på elevsidene
  • nytt delkapittel 7.7 om rotfunksjoner og kombinasjoner av funksjoner ligger på elevsidene til Sinus
  • Ny utgave foreligger våren 2015

Hva er spesielt med Sinus Påbyggingsboka P?
• Vi vektlegger den praktiske matematikken.
• En del av oppgavene tar utgangspunkt i egne målinger, forsøk eller data.
• Elevene lærer å bruke digitale verktøy til å løse mange ulike oppgavetyper.
• Boka inneholder svært lite bokstavregning. Der vi trenger litt bokstavregning, repeterer
vi ungdomsskolepensum.
• Eksempler og oppgaver er virkelighetsnære.

Gratis fagnettsted for lærere og elever. Nettstedet følger hver bok med den samme inndelingen i kapitler og delkapitler som i boka. Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i teoridelen o.a. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere.

Forfatterbilde

Sigbjørn Hals

Sigbjørn Hals har mastergrad i matematikkdidaktikk og hovedfag i sosialantropologi, 200 studiepoeng i matematikk og matematikkdidaktikk, 60 studiepoeng i fysikk og 60 studiepoeng i kjemi. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Tore Oldervoll

Tore Oldervoll er Cand. real med hovedfag i matematikk. Han har 38 års erfaring som lærer i videregående skole. Han har jobbet i 36 år ved Strinda vgs. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Odd Orskaug

Odd Orskaug er Cand. real med matematikk hovedfag og har også undervisningskompetanse i fysikk. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Otto Svorstøl

Otto Svorstøl er utdannet Cand. scient med fysikk hovedfag, 28 vekttall matematikk, 3-årig lærerutdanning og 20 vekttall på BI. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Audhild Vaaje

Audhild Vaaje er utdannet Cand. real med hovedfag i matematikk, fysikk som bifag. Hun er Dr.scient. i matematikk og har tatt pedagogisk seminar. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.