Sinus matematikk yrkesfag 1P-Y, 1T-Y (LK06, LK13)

Matematikk yrkesfag vg1

Fag: Matematikk 1P-Y, Matematikk 1T-Y
Nivå: Yrkesfag Vg1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Sinus matematikk yrkesfag 1P-Y, 1T-Y (LK06, LK13)

Sinus 1P-Y kommer i ny utgave til fornyelsen av kunnskapsløftet 2020. Sinus 1P-Y lærebok fra 2017 kan brukes av alle yrkesfagelever som følger læreplanen for P-kurset. Boken er bedre tilpasset elevgruppene på yrkesfag. Sinus Basis 1P-Y er en engangsbok for elever som trenger et enklere opplegg. Sinus Pluss 1P-Y er en digital ressurs for elever på yrkesfag.

Sinus 1P-Y kommer i ny utgave til fornyelsen av kunnskapsløftet 2020.

Sinus 1P-Y fra 2017
er bedre tilpasset elevgruppene på yrkesfag og fokuserer på praktisk, enkel regning. Boken har intuitive metoder og trekanter der elevene kan finne formler og sammenhenger selv. Sinus Basis 1P-Y fra 2017 er en engangsbok for elever som trenger et enklere opplegg enn andre elever.

Sinus 1YT er en lærebok for yrkesfagelever i Vg1 som bruker den teoretiske T-planen i stedet for den mer praktiske P-planen. Boka er skrevet etter de justerte læreplanene fra 2010. Den er tilpasset alle programområdene innenfor yrkesfagene og er godt tilrettelagt for alle T-elever på yrkesfag. Sinus 1YT fra 2011 kan fortsatt benyttes, da vi legger lærestoff/delkapitler som er kommet inn i læreplanen på nettsidene til Sinus.

Komponenter Sinus Yrkesfag
• Lærebok 1P-Y og 1YT med teoridel og oppgavedel
• Basis 1P-Y enkel teori med utfyllingsoppgaver, engangsbok
• Elevnettsted, åpent og gratis
• Lærernettstedet Omkring Sinus, lisens
• Brettbok-utgaver
• coSinus Digital (1P-Y, 1P og 1T) – gratis bruk 2019/2020

sinus.cdu.no

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Sigbjørn Hals har mastergrad i matematikkdidaktikk og hovedfag i sosialantropologi. Han har over 25 års undervisningserfaring i matematikk, fysikk og naturfag. Han jobber i dag som lektor ved Måløy vidaregåande skule, der han underviser i ulike matamatikkurs. Sigbjørn ble tildelt Holmboeprisen i 2011.

Odd Orskaug er Cand. real med matematikk hovedfag og har også undervisningskompetanse i fysikk.

Han har jobbet som lektor ved Manglerud videregående skole fra 1978 til 2015, og ble deretter ansatt som lektor ved Edvard Munch videregående skole i Oslo. Odd har vært med i forfatter-gruppa for Sinus-verket siden oppstarten i 1991.

Svorstøl er lektor i matematikk og assisterende rektor ved St. Hallvard videregående skole. Svorstøl har jobbet med Sinus i en årrekke, som både forlagsredaktør og forfatter.

Audhild Vaaje er er Dr.scient. i matematikk og har fysikk som bifag.

Audhild har nærmere 30 års undervisningserfaring fra universitet/høgskole på master-, bachelor- og videregående nivå. I tillegg har hun flere års erfaring fra administrativt arbeid og ledelse på universitet i Agder. Hun har vært med i forfatter-gruppa for Sinus-verket siden oppstarten i 1991.

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanning. Oldervoll har vært en sentral forfatter for Sinus-verket i 25 år.

Titler/bestilling