Sinus Forkurs

Matematikk for forkurs til ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning

  • Fag: Matematikk forkurs, Matematikk, realfag og teknologi
  • Nivå: Akademisk, Forkurs
  • Komponent: , Grunnbok, Oppgavesamling, Digital ressurs
Titler/Bestilling
   
Ny utgave av Sinus Forkurs og coSinus Forkurs er skrevet etter den reviderte læreplanen for forkurset for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning fra 2009. Verket bygger på matematikkurset 1P fra den videregående skolen.

Alt nødvendig stoff fra 1P blir repetert, slik at det er fullt mulig å lese verket bare med grunnskoleutdanning i matematikk.

Læreverket består av:
• Grunnbok
• Oppgavesamlingen coSinus Forkurs
• Fagnettsted, gratis

Grunnboka Sinus Forkurs inneholder all teorien og svært mange eksempler. En del av eksemplene viser hvordan vi bruker matematikk blant annet i fysikk og andre fag. Eksemplene følges av øvingsoppgaver. Det er lagt stor vekt på å bruke et språk som lar studentene lese både teorien og eksemplene på egen hånd.

Både kapitler og delkapitler er ordnet slik at det vanskeligste stoffet kommer til slutt. For studenter som sliter med faget er det fullt mulig å hoppe over slutten av delkapitler og likevel ha godt utbytte av boka. Grunnboken inneholder lommeregnerstoff som i detalj forklarer hvordan studentene skal bruke den grafiske lommeregneren. Lommeregnerstoffet er skrevet for de mest aktuelle Texas- og Casio-modellene.

Oppgavesamlingen coSinus Forkurs er nå todelt. Del 1 er ordnet etter delkapitler som i grunnboka. Der finner studentene flere øvingsoppgaver til stoffet. Del 2 inneholder blandede oppgaver som ikke er ordnet etter delkapitler. Her må studenten selv finne fram til metode og bruke kunnskap fra hele det aktuelle kapitelet og tidvis fra tidligere kapitler.

Forfatterbilde

Sigbjørn Hals

Sigbjørn Hals har mastergrad i matematikkdidaktikk og hovedfag i sosialantropologi, 200 studiepoeng i matematikk og matematikkdidaktikk, 60 studiepoeng i fysikk og 60 studiepoeng i kjemi. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Tore Oldervoll

Tore Oldervoll er Cand. real med hovedfag i matematikk. Han har 38 års erfaring som lærer i videregående skole. Han har jobbet i 36 år ved Strinda vgs. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Odd Orskaug

Odd Orskaug er Cand. real med matematikk hovedfag og har også undervisningskompetanse i fysikk. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Otto Svorstøl

Otto Svorstøl er utdannet Cand. scient med fysikk hovedfag, 28 vekttall matematikk, 3-årig lærerutdanning og 20 vekttall på BI. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Audhild Vaaje

Audhild Vaaje er utdannet Cand. real med hovedfag i matematikk, fysikk som bifag. Hun er Dr.scient. i matematikk og har tatt pedagogisk seminar. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

ProduktbildeGrunnleggende fysikk for universitet og høgskole

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.