Sinus Elevnettsted og Sinus Lærernettsted matematikk (Fagfornyelsen LK20)

Digitale ressurser for matematikk i videregående skole. Gratis elevnettsted.

Fag: Matematikk, Matematikk 1P, Matematikk 1P-Y, Matematikk 1T, Matematikk 1T-Y, Matematikk 2P, Matematikk R1, Matematikk R2, Matematikk S1, Matematikk S2, Matematikk påbygging 2P-Y
Nivå: Vg2, Vg1, Vg3, Yrkesfag Vg3 påbygging, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen, Kunnskapsløftet
Om læreverket Sinus Elevnettsted og Sinus Lærernettsted matematikk (Fagfornyelsen LK20)

Hver Sinusbok har et eget nettsted som er organisert på samme måte som bøkene. Her finnes blant annet videoer, interaktive oppgaver, løsningsforslag, GeoGebra instruksjoner og regneark. Med lisens til ærernettstedet får du forslag til årsprøver to ganger i året.


Kampanje: For at flest mulig skal bli kjent med alle muligheter og verktøy som er integrert i coSinus digtial matematikk, har vi denne kampanjen for skoleåret 2022/2023:

Ved kjøp av nye klassesett med Sinus-bøker (LK20), tildeles like mange årslisenser til coSinus gratis (krever Feide-pålogging). Slik får alle elever som bruker fagfornyede Sinus bøker blant annet tilgang til undervisningsvideoer og oppgaver med hint og tilbakemeldinger.

Sinus Elevnettsted
Elevnettstedet inneholder varierte oppgavetyper til kursene 1P, 2P, 1P-Y, 1T, 2P-Y, S1, S2, R1 og R2. Du finner interaktive oppgavesekvenser, simuleringsoppgaver og oppgaver som er spesielt egnet til å øke forståelsen for matematiske begreper. GeoGebra-forklaringer og regneark vil du finne der det tas opp i læreboka. Nettstedet inneholder også løsningene på oppgavene i teoridelen i læreboka og kontrolloppgaver hvor læreren kan sikre at eleven har lært det de skal gjennom et kapittel.


Sinus Lærernettsted er lisensbelagt og gir deg blant annet forslag til nye årsprøver legges ut 1. november og 1. april.

Tilgang til Sinus Lærernettsted bestilles for hver enkelt lærer per skoleår og utløper 31/8. Logg inn med FEIDE, eventuelt eget brukernavn og passord. Alle ressursene du har tilgang til, finner du på cdu.no/Min side.

Du får tilgang ved å legge produktet i handlekurv og gjennomføre bestillingen. Ressursen blir tilgjengelig umiddelbart etter bestilling.

Har du spørsmål, kontakt oss gjerne på sinus@cappelendamm.no. Ved spørsmål om bestilling, innlogging og bruk av lisenser finner du informasjon også via bunnmenyen.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Vestergaard er matematiker fra Roskilde universitetssenter og underviser ved Oslo by steinerskole. Hun er en mye brukt foredragsholder med utforskende opplegg i matematikkundervisningen som spesialitet, og fikk hedersomtale i forbindelse med Holmboeprisen i 2015. Vestergaard er forfatter på det nye Sinus-verket for fagfornyelsen.

Jacobsen er utdannet matematiker fra Universitetet i Oslo og underviser ved Asker videregående skole. Han sitter i arrangementskomiteen for matematikkolympiaden i Oslo i 2022. Jacobsen er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Pedersen underviser i matematikk og historie ved Lambertseter videregående skole, og er også sakprosaforfatter med krigshistorie som spesialfelt. Han er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Sigbjørn Hals har mastergrad i matematikkdidaktikk og hovedfag i sosialantropologi. Han har over 25 års undervisningserfaring i matematikk, fysikk og naturfag. Han jobber i dag som lektor ved Måløy vidaregåande skule, der han underviser i ulike matamatikkurs. Sigbjørn ble tildelt Holmboeprisen i 2011.

Odd Orskaug er Cand. real med matematikk hovedfag og har også undervisningskompetanse i fysikk.

Han har jobbet som lektor ved Manglerud videregående skole fra 1978 til 2015, og ble deretter ansatt som lektor ved Edvard Munch videregående skole i Oslo. Odd har vært med i forfatter-gruppa for Sinus-verket siden oppstarten i 1991.

Svorstøl er lektor i matematikk og assisterende rektor ved St. Hallvard videregående skole. Svorstøl har jobbet med Sinus i en årrekke, som både forlagsredaktør og forfatter.

Gustafsson er utdannet sivilingeniør og lektor i fysikk og matematikk fra NTNU. Han underviser ved Nannestad videregående skole og sitter i fagutvalget for matematikk i Norsk Lektorlag. Gustafsson er forfatter på Sinusverket for forfagfornyelsen.

Osnes er matematikklærer og avdelingsleder ved Valle Hovin videregående skole. Han underviste ved Hellerud videregående da matematikkseksjonen mottok Holmboe-prisen i 2015. Han er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Audhild Vaaje er er Dr.scient. i matematikk og har fysikk som bifag.

Audhild har nærmere 30 års undervisningserfaring fra universitet/høgskole på master-, bachelor- og videregående nivå. I tillegg har hun flere års erfaring fra administrativt arbeid og ledelse på universitet i Agder. Hun har vært med i forfatter-gruppa for Sinus-verket siden oppstarten i 1991.

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanning. Oldervoll har vært en sentral forfatter for Sinus-verket i 25 år.

Titler/bestilling