Samspill (Fagfornyelsen LK20)

Sosialkunnskap programfag Vg2/Vg3

Fag: Sosialkunnskap
Nivå: Vg2, Vg3
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Samspill (Fagfornyelsen LK20)

Samspill er et leservennlig og helhetlig læreverk til programfaget sosialkunnskap i videregående skole, revidert og oppdatert til ny læreplan i faget for fagfornyelsen (LK20). Samspill gir elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og en teoretisk forankring av de mange emnene i faget.

Samspill gir oversikt, er ryddig og har leservennlige sider. Læreverket er systematisk strukturert etter kjerneelementene i læreplanen. Fagteksten og framstillingen er lettfattelig og presis. Oppgavene i boka er engasjerende og oppmuntrer til refleksjon og diskusjon. Digitale ressurser supplerer læreboka for lærer og elev med gode digitale undervisningsopplegg og læringsstier som aktualiserer fagstoffet og gir mulighet til fordypning.

Velferdsstat og menneskerettigheter
Samspill gir en grundig innføring i den norske velferdsstaten og andre velferdsstatsmodeller. Menneskerettighetenes plass i velferdsstaten og utfordringene velferdsstaten står overfor i framtiden blir drøftet.

Samfunnsvitenskapelige perspektiver og metode
Samspill legger opp til at elevene skal utvikle kunnskap gjennom å vurdere ulike kilder og utforme egne problemstillinger. Læreverket gir en lettfattelig innføring i samfunnsvitenskapelige metoder. Kildekritikk og arbeid med kilder er gjennomgående synliggjort i hele læreverket.

Livsmestring og livsfaser
I Samspill får elevene faglige perspektiver på sosialisering og barn og unges behov. Emner som kriser og krisehåndtering og kjønn og identitet inviterer til refleksjon og diskusjon.

Sosiale problemer og utenforskap
Temaer som utenforskap, sosiale problemer, velferdsforskjeller, vold og trakassering blir bredt dekket i Samspill. Samspill gir også støtte til elevene i å vurdere forebyggende tiltak.

Forfatterne har bred erfaring fra undervisning i videregående skole og har sterk faglig og pedagogisk kompetanse.

Til toppen

Forfatter(e)

Mona Langø er lektor med hovedfag i sosiologi. Hun har jobbet i videregående skole siden 2006, og har undervisningserfaring fra samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi, sosialkunnskap, religion og historie. Mona er også lektor i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Bergen.

Stian Haugen har en mastergrad i kriminologi fra Universitet i Oslo. Han har jobbet med rusmiddelproblematikk i privat og offentlig sektor siden 2007. Han har tidligere skrevet boken "Endring fra innsiden", som omhandler et tiltak i Oslo fengsel rettet mot personer med rusmiddelproblemer. Stian jobber i dag som seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Eva Kosberg (f. 1982) er statsviter og stipendiat i utdanningsforskning ved OsloMet. Hun har undervist i videregående skole i tolv år, med undervisning innenfor ulike samfunnsfag, norsk og tysk. Kosberg er lærebokforfatter på læreverkene Delta!, samfunnskunnskap og Samspill, sosialkunnskap og Demos, politikk og menneskerettigheter (kommer våren 2022).

Ida Carine Longva er lektor med mastergrad i nordisk språk med vekt på retorikk og kommunikasjon. Hun har jobbet i videregående skole siden 2009, og underviser i fagene samfunnsfag, psykologi og norsk på studieforberedende linje, International Baccalaureate og yrkesfag.

Titler/bestilling