Samfunnsgeografi (Fagfornyelsen LK20)

Samfunnsgeografi Vg2/Vg3

Fag: Samfunnsfagene
Nivå: Vg2, Vg3
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Samfunnsgeografi (Fagfornyelsen LK20)

Samfunnsgeografi er et heldigitalt læreverk. Læreverket er lett å navigere i, har en ryddig struktur og gir både elever og lærer et komplett og oppdatert læremiddel i faget.

Læremiddelet er bygget på kjernen i faget samfunnsgeografi, der eleven skal få en god forståelse for hvordan natur og samfunn spiller sammen, og hvordan demografiske, kulturelle, politiske og økonomiske prosesser påvirker samfunnene våre.

Samfunnsgeografi gir eleven metodiske ferdigheter til å identifisere, forklare og utforske samfunnsgeografiske prosesser på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Det digitale læreverket er delt inn i tre hoved-temaer, samt en metodedel. Innenfor temaene vil elever og lærere få tilgang til læringsforløp med rikt og variert digitalt innhold, for eksempel selvrettende oppgaver, interaktive elementer, opp-gaver for tekstproduksjon og berikede tekster.

Nettsiden åpner og er klar for bruk høsten 2022.

Til toppen

Forfatter(e)

Torgeir Salih Holgersen er lektor ved Blindern videregående skole der han underviser i geografi, samfunnsfag og historie. Holgersen har hovedfag i samfunnsgeografi. Han har skrevet lærebøker i geografi og samfunnsfag for ungdomstrinnet og videregående skole. I læreverket Geografi har han hovedansvaret for kapitlene om demografi og levekår. I læreverket Delta!, samfunnskunnskap er han en av tre hovedforfattere.

Titler/bestilling