Samfunnsfag 5-7

Samfunnsfag 5 fra Cappelen Damm

Fag: Samfunnsfag
Nivå: 6. trinn, 5. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Samfunnsfag 5 fra Cappelen Damm

Samfunnsfag 5 fra Cappelen Damm er skrevet til ny læreplan i samfunnsfag til fagfornyelsen og legger vekt på historiefortelling for å engasjere elevene. Dette læreverket fins kun for 5. trinn.

Ønsker du en lærebok med:

… gode, alderstilpassede og aktuelle tekster?
… rike undervisningsopplegg som er tilrettelagt for tverrfaglighet og dybdelæring?
… engasjerende oppgaver som legger vekt på kreativitet, refleksjon og kritisk tenking?GRUNNBOK

Grunnboka:

  • bruker historiefortelling og intervjuer for å engasjere elevene
  • har oppgaver som stimulerer til dybdelæring, refleksjon og kritisk tenkning

Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs

Dette er lærerens egen ressursbank, med årsplaner, tavlebøker og annet innhold.KOMPONENTER I LÆREVERKET

Samfunnsfag 5. trinn
Samfunnsfag 5 Grunnbok (i salg)
Digital elevutgave - Brettbok

Samfunnsfag 5-7 Digital lærerressurs

Dette læreverket fins kun for 5. trinn.

Samfunnsfag 5-7 i Skolen fra Cappelen Damm - vår nye digitale tjeneste

Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?

Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder film, podkast, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Øivind Stenersen er cand. philol. med historie hovedfag og tidligere lektor ved Ski videregående skole. Han er medforfatter på et av Cappelen Damms historieverk for den videregående skolen og Globus Historie, Globus Ny utgave 5-7 og Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm for grunnskolen. Sammen med Ivar Libæk og Asle Sveen har han skrevet bøker om Nobels fredspris og norsk historie. Stenersen er for tiden daglig leder for Nobeliana, et firma som formidler kunnskap om fredsprisen.

Mette Bjerkaas er utdannet journalist, har en master i kulturmøte og bakgrunn som lektor i samfunnsfag på ungdomstrinnet.

Bjerkaas er tidligere skoleleder i FN-sambandet og har jobbet tett på fagfornyelsen. Hun har holdt mange kurs og verksteder om blant annet bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema for elever, lærere og lærerstudenter. I dag er hun avdelingsleder ved Evje skole.

Titler/bestilling