Samfunn 8-10 (L97)

  • Fag: Samfunnsfag
  • Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
  • Læreplan: L97
  • Komponent: , Grunnbok, Lærerens bok
Titler/Bestilling
 
Elevbok
Hver bok er delt i større kapitler som gjenspeiler hovedmomentene i planen. Innenfor hvert kapittel er fagstoffet delt i bolker som er ment å dekke en times undervisning. Hver arbeidsbolk avsluttes med spørsmål som elevene finner svar på i teksten, i bilder eller i diagrammer. Når et større emne innefor kapitlet er ferdigbehandlet, avsluttes det med "Spørsmål" og "Oppgaver".

Brukerveiledning
utgis i form av en perm for hvert årstrinn; felles for historie, geografi og samfunnskunnskap. Den består av hefter for de tre fagene. Hvert hefte inneholder tips til undervisningen, kommentarer til bilder og illustrasjoner, kopieringsoriginaler og løsningsforslag til oppgavene. Til historie og geografi (9. og 10. trinn) er det også utarbeidet en del fargetransparenter.
Forfatterbilde

Rolf Mikkelsen

Rolf Mikkelsen er dosent i fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Asle Sveen

Asle Sveen er cand. philol med historie hovedfag fra UiO. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Svein Arild Aastad

Svein A. Aastad er cand. philol med historie hovedfag fra UiO. Aastad har vært medforfatter på blant annet Cappelens historieverk til ungdomstrinnet og den videregående skolen. > Forfatterprofil

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.