Rom Stoff Tid Fysikk 1 og Fysikk 2

  • Fag: Fysikk 1, Fysikk 2, Fysikk
  • Nivå: Studieforberedende, Vg2, Vg3
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Alt-i-ett-bok, Fagnettsted, Digital ressurs
Titler/Bestilling
   
Rom stoff Tid er en alt-i-ett-bok som inneholder både teori og laboratorieøvinger. I den siste revisjonen fikk boken et nyskrevet teknologikapittel. Ellers ble det gjort mindre endringer i innhold og struktur, slik at lærere som er vant til å bruke tidligere utgaver av Rom Stoff Tid kjenner seg godt igjen.

Læreboka inneholder oppgaver, småforsøk og utvalgte laboratorieøvinger fra den tidligere studieboka, mens utvalgte laboratorieøvinger ligger tilgjengelig på RSTnett.
RSTnett har løste eksamensoppgaver, flere regnede eksempler og en bank med laboratorieøvelser og tips til laboratoriearbeid.

Komponenter
• Lærebok med teori, oppgavesamling, småforsøk og utvalgte laboratorieøvinger som alt-i-ett-bok
• Elevnettsted med læringsressurser, gratis
• Lærernettsted med undervisningsressurser (lisens), gratis

Moderne og oppdatert
Innholdet er preget av gjennomarbeidet stoff og presise framstillinger. Vi har mottatt mange hyggelige tilbakemeldinger fra fornøyde brukere av både bøker og fagnettsted, og verket får stadig nye brukere. Rom Stoff tid har:

  • format og farger som gjør lærestoffet innbydende. Illustrasjoner og tekst er lett tilgjengelig og oversiktlig ordnet
  • gir lærere og elever et stort oppgavetilfang med ulike oppgavetyper og differensiert nivå
  • styrker eksperimentenes plass i faget og innbyr til elevaktivitet, kreativitet og faglig ettertanke
  • bøkene legger stor vekt på grundighet i framstillingen av lærestoffet.

RSTnett – gratis for elever og lærere
RSTnett inneholder animasjoner og visualiseringer, interaktive simuleringer, interaktive tester, animasjonsbaserte oppgaver, løsningstips til oppgavene i boka, løsninger på eksamensoppgaver og et rikholdig tilfang av lenker til ressursstoff.

Lærersidene på RSTnett tilbyr en fyldig lærerveiledning til hvert kapittel i boka. Her finner læreren også undervisningsressurser og utfyllende fagstoff. Alle figurer som brukes i læreboka, kan lastes ned for projektorvisning eller kan klippes ut til bruk i eget materiell, prøver og lignende. På lærersidene får læreren forslag til terminprøver hver høst og vår.

Forfatterbilde

Arne Auen Grimenes

Arne Auen Grimenes er cand.scient. i magnetosfærefysikk fra Fysisk institutt ved Universitet i Bergen. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Olav Bråtveit Holm

Olav Bråtveit Holm er utdannet siv.ing. fra NTNU, linjen for fysikk og matematikk. Ved NTNU tok han også sin praktisk-pedagogiske utdanning. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Per Jerstad

Per Jerstad er utdannet cand.real. fra Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har også praktisk pedagogisk utdanning fra Universitetet i Oslo. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Morten Nymo

Morten Nymo er utdannet cand.scient. fra NTNU i Trondheim. Han har også praktisk pedagogisk utdanning fra NTNU. Han har jobbet et par år i ungdomsskole, men jobber nå i videregående skole, på KVT. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Reidun Renstrøm

Reidun Renstrøm er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo med hovedfag i kjernefysikk og doktorgrad i Kvantefysikkens utvikling. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Bjørn Sletbak

Bjørn Sletbak er utdannet realist (cand.real.) med fysikk hovedfag fra Universitetet i Oslo og pedagogisk seminar fra Lærerhøgskolen i Trondheim. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.