Rendez-vous. Fransk I

Fag: Fransk 1
Nivå: Vg1, Vg2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Komponent: Alt-i-ett-bok, CD, Digital ressurs, Fagnettsted, Grunnbok
Om læreverket Rendez-vous. Fransk I

Cappelens læreverk i Fransk I ble utviklet til Kunnskapsløftet og dekker kurset på første og andre trinn med årstrinnsbøker. Rendez-vous har fokus på fransk dagligliv og er komponert som alt-i-ett-bøker med tekster, oppgaver og nettressurser for lærer og elev.

Nye utgaver 2012/2013
Rendez-vous ble grundig revidert uten at særtrekkene ved læreverket ble borte. Revisjonene var basert på en større brukerundersøkelse, og forfatterne kunne på vesentlige punkter etterkommet brukernes ønsker.

Komponenter ny utgave 2012/2013
· alt-i-ett-bok
· brettbok
· elevnettsted, gratis
· lærernettsted, årstrinnslisens

Rendez-vous 2006/2007
Komponenter
• alt-i-ett-lærebok på hvert årstrinn med minigrammatikk og toveis ordliste
• elev-cd med et utvalg av tekstene og noen uttaleøvinger (1 stk.)
• lærer-cd med tekster, sanger og lytteøvinger(2 stk.)
• gratis fagnettsted med lærerveiledning og interaktive oppgaver

Lærebøkene
Lærebøkene har langsom progresjon med korte tekster med vekt på dialog. Det legges opp til at elevene skal lære fransk med utgangspunkt i kommunikative situasjoner. Tekstene gjenspeiler hverdagslivet i Frankrike. Bøkene har mange sanger og lytteøvelser og en brukervennlig minigrammatikk bak i boka.

En fast og god struktur
Relevant grammatikk gjennomgås til hvert kapittel, og mange og varierte oppgaver gjør at elevene får rikelig med trening. Oppgavene er differensierte ved hjelp av en enkel nivådeling: lette, middels og vanskeligere oppgaver. Til hvert tema i boka er det fordypningstekster, selvevalueringsskjemaer og repetisjonsoppgaver.

Fagnettsted og CD-er
På nettstedet er det ulike typer oppgaver til hvert kapittel, lærerveiledning, aktuelle lenker, prøver, fasit til oppgavene i boka og utskrift av lyttetekstene. Elev-CD-en inneholder et utvalg tekster fra boka og noen uttaleøvinger. Lærer-CD-ene består av sanger og lytteøvinger.

Til toppen

Forfatter(e)
Hilda Hønsi er lektor ved Tanks videregående skole i Bergen hvor hun har undervist i fransk og spansk siden 1994. Hun har hovedfag i fransk fra Universitetet i Bergen og har bodd blant annet i Rennes og Blois. Hønsi er medforforfatter av Cappelen Damms franskverk for videregående skole, Rendez-vous og Enchanté.
Claire Meunier Kjetland kommer fra Pau i det sør-vestlige Frankrike, men har bodd i Norge i 20 år.
Hun har en mastergrad i fransk fra Universitetet i Bergen og har lang undervisningserfaring på flere nivå i norsk skole. De siste 12 årene har hun vært knyttet til Sonans utdanning i Bergen som lærer i fransk. Kjetland er medforfatter av Cappelen Damms læreverk for fransk I og fransk II for videregående skole.
Titler/bestilling