Radius 1-4

  • Fag: Matematikk
  • Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, Barnetrinnet 1-4
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Grunnbok, Arbeidsbok, Ekstra materiell, Lærerens bok, Fagnettsted, Digital ressurs
Titler/Bestilling
Radius 1-4

Radius legger til rette for å utvikle god tallforståelse og hensiktsmessige regnestrategier:
·         tellekompetanse som basis for regning
·         automatisere enkle kombinasjoner
·         utvikle fleksible regnestrategier
·         visualisere og konkretisere oppgaver for å utvikle mentale bilder
·         oppdage sammenhenger i matematikkfaget
·         åpne problemløsningsoppgaver fra 1. til 7. trinn

Oppslag fra Radius

Grunnleggende ferdigheter


Muntlige ferdigheter

Radius inneholder flere oppgaver der elevene skal samtale om og reflektere over ulike løsningsstrategier. Disse oppgavene er tydelig merket.

Å kunne skrive
Radius legger opp til at elevene skal ha kladdebok helt fra 1. trinn. I kladdeboka skal elevene tegne og skriftliggjøre tankene sine. Slik vil elevene kunne knytte sammenhenger mellom symboler, tegninger, konkreter og tekst.

Å kunne lese
Radius gir visuell støtte til oppgavene. Illustrasjonene skal hjelpe elevene til å forstå oppgavene lettere og til å «lese» bilder og symboler. Slik utvikler elevene mentale bilder som senere vil hjelpe dem i forhold til mer abstrakte oppgaver.  Dette gir også en differensiering ut fra abstraksjonsnivå.

Å kunne regne
Radius
har et mål om at elevene skal utvikle god tallforståelse og fleksible regnestrategier, og oppdage sammenhenger og systemer i matematikken. Disse basisferdighetene trenger elevene for å kunne løse sammensatte problemløsningsoppgaver.

Digitale ferdigheter
Radius bruker digitale verktøy til å utforske og visualisere problemer og løsninger for elevene. Elevene skal publisere og vise sine egne løsningsstrategier.

Radius gir elevene en innføring i ulike programmer med tilhørende oppgaver.

Bla i Radius-brosjyren her

Forfatterbilde

Hanne Hafnor Dahl

Hanne Hafnor Dahl har bakgrunn som allmennlærer og arbeider nå som fagkonsulent og kursholder for Utdanningsetaten i Oslo. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

May-Else Nohr

May-Else Nohr har bakgrunn som allmennlærer og arbeider nå som fagkonsulent og kursholder for Utdanningsetaten i Oslo. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Hanne Marken Dalby

Hanne Marken Dalby har bakgrunn som allmennlærer. Nå arbeider hun som pedagog med spesielt ansvar for matematikk ved Vitensenteret Innlandet. > Forfatterprofil
Radius digital

Interaktive øvingsoppgaver

Øving på regnestrategier

Problemløsningsoppgaver

Radius kartlegger med integrasjon mot VOKAL

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.