Psykologi 1 og 2 (LK06)

Psykologi 1 og psykologi 2. Programfag videregående skole

Fag: Psykologi, Psykologi 1, Psykologi 2
Nivå: Vg2, Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Psykologi 1 og 2 (LK06)

Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram består av to programfag, Psykologi 1 og Psykologi 2. Både Psykologi 1 og Psykologi 2 kom i reviderte utgaver våren 2016. Bøkene dekker læreplanen i psykologi for videregående skole fra 2009.

Ny utgave av Psykologi 1 utgis våren 2021 og Psykologi 2 vil bli utgitt i 2022.

Første utgave av læreverkene Psykologi 1 Mennesket i utvikling og Psykologi 2 Mennesket i gruppe og samfunn, ble godt tatt imot da de kom i 2010/2011. Da var psykologifaget helt nytt som studiespesialiserende programfag. Siden dette har psykologifaget etablert seg og vokst på både på vg2 og vg3, noe som har skapt behov for å gjennomgå bøkene på nytt og tilpasse dem til lærernes ønsker og elevenes behov. Både Psykologi 1 og Psykologi 2 kom derfor i nye og utvidede utgaver våren 2016. I fornyelsen inngår at bøkene er styrket faglig, noe som gir elevene et svært godt grunnlag for eksamen, både lokal- og sentralgitt. Forfattergruppa ble utvidet med Susanna Barstad og Espen Sjøberg, som begge er utdannet som psykologer.

Hva er nytt i 2016-utgavene?
• Mer omfattende fagstoff
• Nyere og oppdatert teori om forskning og aktuelle temaer i dagens psykologi
• Sterkere psykologifaglig vinkling i framstillingen av fagstoffet
• Flere eksempler/case som tydeliggjør teorien
• Digitale arbeidsoppgaver i bøkene
• Ny design og større format på bøkene som gir bedre oversikt og lesbarhet

Bøkene inneholder teoristoff, fordypningsstoff, praktiske eksempler som illustrerer teoristoffet, refleksjonsspørsmål til temaer i teksten og korte oppsummeringer underveis som gjør det enklere for eleven å tilegne seg stoffet. Hvert kapittel avsluttes med oppgaver, både enklere arbeidsoppgaver og mer krevende digitale oppgaver der elevene må ta i bruk andre kilder i tillegg til boka. Bøkene er rikt illustrert, noe som gjør stoffet mer tilgjengelig for eleven.

Fagnettstedet psykologi.cdu.no kom også i ny versjon i 2016. Nettstedet er gratis for både elever og lærere. Det inneholder interaktive oppgaver, filmklipp, fordypningsstoff, gode lenker, illustrasjoner fra boka mm.

Komponenter:
• Lærebok med teori og oppgaver
• Lydfiler
• Elevnettsted, gratis
• Lærernettsted, gratis lisens
• Unibok og brettbok

http://psykologi.cappelendamm.no/

Til toppen

Forfatter(e)

Susanna Sørheim har bachelorgrad i psykologi fra University of Southampton i Storbritannia, og master i organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI. Hun har tidligere jobbet med HR og rekruttering, og jobber for tiden i EY som rådgiver innen strategisk bruk av insentivordninger. Susanna er medforfatter på både Psykologi 1 og Psykologi 2.

Espen Sjøberg er stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), hvor hans hovedprosjekt omhandler ADHD, og til hvilken grad dyremodeller av menneskelig atferd er brukbare innenfor forskning. Han har bakgrunn i evolusjonspsykologi og er utdannet ved University of Essex, England. Ved HiOA underviser han tredjeårs bachelorstudenter om evolusjon og atferd, og han har tidligere vært lærer i fagene Psykologi 1 og 2 ved Bergeland Videregående Skole, Stavanger. Espen Sjøberg er medforfatter på Psykologi 2 og fagkonsulent på begge bøkene.

Roar Huseby er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har lang erfaring fra lærerutdanning, i første rekke allmennlærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning, men har også undervist i førskolelærerutdanning og i spesialpedagogikk. Han har de siste 20 årene også jobbet som forfatter og skrevet flere lærebøker bøker i pedagogikk og psykologi, både for videregående skole og for høyere utdanning.

Peik Gjøsund er cand. ped. og førstelektor i pedagogikk. Han har lang erfaring fra lærerutdanning, i første rekke førskolelærerutdanning, men har også undervist i allmennlærerutdanningen og i spesialpedagogikk. Han har de siste 10–12 årene også jobbet som forfatter og skrevet bøker i pedagogikk og psykologi, både for elever i videregående skole og for studenter i lærerutdanningen.

Titler/bestilling