Psykologi 1 og 2

  • Fag: Psykologi 1, Psykologi 2, Psykologi, Videregående, Samfunnsfag
  • Nivå: Studieforberedende, Vg1, Vg2, Vg3
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Alt-i-ett-bok, Fagnettsted, Digital ressurs, Lyd
Titler/Bestilling
   
Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram består av to programfag, Psykologi 1 og Psykologi 2. Både Psykologi 1 og Psykologi 2 kommer i nye utgaver våren 2016. Bøkene dekker læreplanen i psykologi for videregående skole fra 2009.

Første utgave av læreverkene Psykologi 1 Mennesket i utvikling og Psykologi 2 Mennesket i gruppe og samfunn, ble godt tatt imot da de kom i 2010/2011. Da var psykologifaget helt nytt som studiespesialiserende programfag. Siden dette har psykologifaget etablert seg og vokst på både på vg2 og vg3, noe som har skapt behov for å gjennomgå bøkene på nytt og tilpasse dem til lærernes ønsker og elevenes behov. Både Psykologi 1 og Psykologi 2 kommer derfor i nye og utvidede utgaver våren 2016. I fornyelsen inngår at bøkene er styrket faglig, noe som gir elevene et svært godt grunnlag for eksamen, både lokal- og sentralgitt. Forfattergruppa er utvidet med Susanna Barstad og Espen Sjøberg, som begge er utdannet som psykologer.

Hva er nytt i 2016-utgavene?
• Mer omfattende fagstoff
• Nyere og oppdatert teori om forskning og aktuelle temaer i dagens psykologi
• Sterkere psykologifaglig vinkling i framstillingen av fagstoffet
• Flere eksempler/case som tydeliggjør teorien
• Digitale arbeidsoppgaver i bøkene
• Ny design og større format på bøkene som gir bedre oversikt og lesbarhet

Bøkene inneholder teoristoff, fordypningsstoff, praktiske eksempler som illustrerer teoristoffet, refleksjonsspørsmål til temaer i teksten og korte oppsummeringer underveis som gjør det enklere for eleven å tilegne seg stoffet. Hvert kapittel avsluttes med oppgaver, både enklere arbeidsoppgaver og mer krevende digitale oppgaver der elevene må ta i bruk andre kilder i tillegg til boka. Bøkene er rikt illustrert, noe som gjør stoffet mer tilgjengelig for eleven.

Fagnettstedet psykologi.cdu.no kom også i ny versjon i 2016. Nettstedet er gratis for både elever og lærere. Det inneholder interaktive oppgaver, filmklipp, fordypningsstoff, gode lenker, illustrasjoner fra boka mm.

Komponenter:
• Lærebok med teori og oppgaver
• Elev- og lærernettsted, gratis
• Unibok og brettbok (begge bøkene kommer i digitale utgaver)

Forfatterbilde

Susanna Barstad

Susanna Barstad har bachelorgrad i psykologi fra University of Southampton i Storbritannia, og master i organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Peik Gjøsund

Peik Gjøsund, cand. ped. og 1.lektor i pedagogikk. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Roar Huseby

Roar Huseby er 1.lektor i pedagogikk ved Høgskolen i Telemark. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Espen Sjøberg

Espen Sjøberg er stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), hvor hans hovedprosjekt omhandler ADHD, og til hvilken grad dyremodeller av menneskelig atferd er brukbare innenfo... > Forfatterprofil

Presentasjon av nye utgaver Psykologi 1 og Psykologi 2

Thumbnail av videoklippPlayknapp

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.