Psykisk helsearbeid

Fagskolen for helse- og sosialfag

Fag: Helse- og oppvekstfagene, Helsefag
Nivå: Fagskolen
Om læreverket Psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid i videreutdanning i helse- og sosialfag dekkes av to bøker som til sammen tar opp alle emnene i læreplanen.

Til toppen

Titler/bestilling