Prosess

Inspirasjon til kreative prosesser for elever

Fag: Kroppsøving, Kunst og håndverk, Musikk, Norsk
Nivå: 7. trinn, 6. trinn, 8. trinn, 5. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Prosess

Hva skjer når ord blir satt sammen og til slutt blir en bok? Eller når lyder går over til å bli musikk eller bilder blir til film? Hvordan kan man bruke farger slik at det blir bilder? Og når går bevegelse over til å bli dans?

De kreative prosessene kunstnere gjennomgår fra idé til ferdig produkt er det sentrale i denne Prosess-serien av Bjørn Fredheim. Bøkene er en kulturressurs bestående av fem bøker med en DVD til hver bok. Målgruppen er mellom- og ungdomstrinnet, og bøkene vil fungere som inspirasjon til kreative prosesser for elevene. De vil få kunnskap om hvordan kunstnere tenker og arbeider i prosessen.

Prosess-serien inneholder fem bøker:

  • Ord blir bok
  • Lyd blir musikk
  • Bilder blir film
  • Farger blir kunst
  • Bevegelse blir dans

Hver bok inneholder intervjuer med anerkjente kunstnere og fagpersoner innenfor hver kunstart, samt ungdommer som har gjort seg erfaringer i de ulike kunstretningene. DVD'en som følger med boka viser intervju med kunstnere som Rune Belsvik, Bjørn Ole Rasch, Grete Hynnekleiv, Kjell Nupen og Martin Løfsnes.

Bøkene gir læreren mulighet til å jobbe på en spennende måte med grunnleggende ferdigheter innenfor fag som musikk, kunst – og håndverk, norsk og kroppsøving, og legger opp til diskusjon rundt de ulike kunstformene.

Til toppen

Titler/bestilling