Praktisk norsk

Norsk øving og grammatikk for innvandrere A1–B1

Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Nivå: Spor 1 - A1, Spor 1 - B2, Spor 1 - A2, Spor 1 - B1, Spor 3 - C1, Spor 3 - B1, Spor 3 - A1, Spor 3 - B2, Spor 3 - A2, Spor 2 - A2, Spor 2 - A1, Spor 2 - B2, Spor 2 - B1
Om læreverket Praktisk norsk

Praktisk norsk 1 og Praktisk norsk 2 ble grundig revidert i 2013. De to øvingsbøkene i grammatikk kan brukes uavhengig av hverandre. Begge bøkene har et åpent og gratis nettsted med et stort utvalg oppgaver egnet for selvstendig arbeid.

Praktisk norsk 1 anbefales for både skriftlige og muntlige forberedelser til Norskprøve 1 og 2. Øvingene i boka gir god trening til praktisk bruk av norsk. Passer for spor 1, 2 og 3.
Praktisk norsk 2 anbefales som en første innføring i grammatikk eller for å samle og strukturere kunnskapen som deltakerne allerede har. Brukerne trenger ikke kjennskap til grammatikk fra før, men må kunne noe norsk. Læreverket passer for spor 2 og 3, nivå A2 og B1.

Elevnettsted www.praktisknorsk.cdu.no. Fasit til utgavene fra 2013 ligger på nettstedet

Kirsti Mac Donald har undervist i norsk som andrespråk i mange år og har skrevet flere læreverk.

Til toppen

Forfatter(e)

Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun er også lærebokforfatter og har skrevet grammatikker og øvelsesbøker i norsk som andrespråk for ulike nivåer, både grunnskole, voksenopplæring og universitet. Hun har også skrevet flere artikler om grammatiske emner og en grammatikk spesielt rettet mot lærere i norsk som andrespråk.

Titler/bestilling