Pegasus (L97)

  • Fag: Norsk
  • Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Ungdomstrinnet
  • Læreplan: L97
  • Komponent: , Temahefte
Titler/Bestilling
 
Pegasus er skrevet til L97 og ikke tilpasset Kunnskapsløftet. Det er lagt vekt på å ivareta helheten mellom språk og litteratur. Bøkene har både litterære tekster og elevtekster. Alle elevbøkene har utfordrende oppgaver.

Det faglige grepet som kjennetegner Pegasusbøkene, er at helheten mellom språk og litteratur er ivaretatt. Det er kun én elevbok pr trinn, hvor språk og litteratur er samlet. Bøkene inneholder et rikt utvalg av litterære tekster og elevtekster. Oppgavene i Pegasus er nøye utarbeidet og utfordrer elevene på ulike måter. Lærerens bok er en ressursbank som inneholder metodiske tips, tilleggsstoff, faglige artikler og kopieringsoriginaler til hvert kapittel. I tillegg har vi laget nyttige emnehefter for fordypning i grammatikk, muntlig bruk av språket og studieteknikk.

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.