Passport to ...

Fag: Engelsk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Om læreverket Passport to ...

Serien Passport to... er nyttige ekstrabøker i engelsk som inneholder variert informasjon om kultur og samfunnsforhold i Storbritannia, Irland, USA, Sør Afrika og Australia. Bøkene passer godt som tilleggsstoff til tema- og fordypningsoppgaver.


Serien passer godt på ungdomstrinnet, men kan også benyttes til de eldste elevene på barnetrinnet.
Serien består av tekst-/oppgavebok og CD.

Bøkene inneholder sanger, dikt, fiksjon, faktatekster og illustrasjoner som gir elevene innsikt i landenes natur, kultur og historie. CD-ene innholder sanger og tekster fra bøkene.
Oppgavene og aktivitetene til tekstene er varierte i innhold, organisasjonsform og vanskelighetsgrad. De kan utføres individuelt, i gruppe eller i full klasse, og gir elevene ulike utfordringer. Bak i bøkene finnes ordlister.

Til toppen

Titler/bestilling