Pareto samfunnsøkonomi

  • Fag: Samfunnsøkonomi 1, Økonomifag, Samfunnsøkonomi 2
  • Nivå: Vg2, Vg3
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Grunnbok, Fagnettsted, Digital ressurs
Titler/Bestilling
   
Pareto er et faglig solid læreverk i samfunnsøkonomi og er forbedret og oppdatert med tall, faktastoff og eksempler i 2012 og 2013.

Læreverket presenterer sentrale økonomiske teorier og sammenhenger på en forståelig måte ved å illustrerer gjennom mange figurer og aktuelle eksempler. Det er et godt samsvar mellom strukturen og undervisningspraksis, og en klar sammenheng mellom kapitlene og kompetansemålene. Hvert kapittel avsluttes med en oversiktlig oppsummering og ulike typer oppgaver som er skrevet i tett samarbeid med faglærere i videregående skole.

Gratis elevnettsted med nyttig begrepsbank
Paretos nettsted for elever er gratis og krever ingen innlogging. Her er det utfyllende fagstoff, interaktive oppgaver og kildeoppgaver. En begrepsbank for hele verket og til hvert kapittel har definisjoner og forklaringer til begrepene i faget.

Gratis lærernettsted med eksamensoppgaver
Lærernettstedet er gratis, men krever innlogging. Her er det eksempler på tidligere eksamensbesvarelser og –oppgaver og evalueringskriterier for skriftlig og muntlig eksamen. Læreren finner også løsningsforslag til oppgavene i bøkene, PP-presentasjoner og figurer til bruk i egne presentasjoner.

Forfatterbilde

Steinar Holden

Steinar Holden er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Robert Hansen

Robert G. Hansen er utdannet sosialøkonom (cand. oecon) fra Universitetet i Oslo. > Forfatterprofil

Hernes om politisk økonomi

Fra Pareto seminar 13. mai 2013
Thumbnail av videoklippPlayknapp

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.