På norsk

Fag: Norsk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket På norsk

På norsk er et inspirerende og praktisk rettet norskverk. Grunnbøkene gir en grundig innføring i sjangere, bred presentasjon av sammensatte tekster og inspirasjon til å lese og skrive.

Gjennom grunnbøkene formidles også mange perspektiver på kommunikasjon, og det gis konkret støtte til gjennomføring av Kunnskapsløftets krav om dybdeoppgaver. Tilleggskomponentene På norsk FØR og På norsk LES er nyttige i forbindelse med fordypning og tilleggslesing av tekster i forskjellige sjangre.

På norsk GRUNNBOK
Grunnbøkene er elevenes fundament. Bøkene legger til rette for en systematisk og differensiert opplæring i norsk, både muntlig og skriftlig. Formidlingen av fagstoffet er elevvennlig gjennom en tydelig struktur og med et språk som er tilpasset målgruppa. Hvert kapittel innledes med et bilde, målformuleringer og en kort tekst for å motivere til arbeidet med kapitlet. Deretter kommer en grafisk oversikt over hovedinnholdet i hele kapitlet. Tekstene er relativt korte og følges av hyppige sammendrag og varierte arbeidsoppgaver på tre nivåer. Lærestoffet vil gi elevene kunnskap og inspirasjon rundt lesing og skriving i ulike sjangre og hjelp til å utvikle bevissthet rundt kommunikasjon, lesestrategier og bruk av IKT.

På norsk FØR (treårsbok)
I FØR-boken blir elevene tatt med på en reise i tid. Det er ti stopp underveis, noen lange og noen korte, der elevene møter kjente og viktige personer. Formålet med boken er å gi elevene kjennskap til utviklingen av språk og litteratur, kunst, musikk og massemedia - alt sett i sammenheng. Perspektivet rettes også mot resten av verden, gjennom korte innblikk i andre lands kulturhistorie. På norsk FØR gir stor valgfrihet i forhold til arbeid med litteraturhistoriske epoker og/eller fordypning i forfatterskap. Den kan brukes uavhengig av læreverk og er et rikt og vakkert tilskudd i norskundervisningen.

På norsk LES
I LES-bøkene presenteres tekster i mange sjangere innenfor både sakprosa og skjønnlitteratur. Bøkene gir mulighet for læring og opplevelse og bidrar til at elevene bedre kan forstå seg selv og samfunnet. Tekstene har økende vanskelighetsgrad fra LES 1 til LES 3 og er både nasjonale og internasjonale.

På norsk LYTT
Cd-ene gir gode innfallsvinkler, av og til med humoristiske og uventede vinklinger, på en del av fagstoffet. De inneholder også nødvendig lyttestoff om dialekter og de nordiske språkene.

På norsk FOR LÆREREN
Dette er en ressursbok med metodiske opplegg og fordypningsstoff i tillegg til differensierte oppgaver på kopieringsoriginaler. Her fins også oppgavestoff til På norsk FØR og På norsk LES.

Fagnettsted
Alle nettoppgavene er selvinstruerende og egner seg til individuelt arbeid. De kan også brukes for felles gjennomgang i klassen ved bruk av skjerm, prosjektør eller elektroniske tavler. Fagnettstedet inneholder varierte interaktive oppgaver og nyttige lenker knyttet til både PÅ norsk GRUNNBOK 1, 2 og 3 og På norsk FØR. Fagnettstedet fins både på bokmål og nynorsk og er gratis.

Til toppen

Titler/bestilling