På vei (2004)

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

  • Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
  • Nivå: Spor 2 - A1, Spor 2 - A2, Spor 3 - A1, Spor 3 - A2
  • Komponent: , Tekstbok, Arbeidsbok, CD, Ordliste, Lærerens bok
Titler/Bestilling
 
På vei er et begynnerverk i norsk for voksne innvandrere og er tilrettelagt for undervisning etter læreplanen i norsk og samfunnskunnskap. Læreverket dekker målene i læreplanen for Spor 2 og 3, nivå A1 og A2.

Læreverket har en naturlig progresjon tilpasset målgruppen. Nye ord, uttrykk og strukturer blir gradvis innført. Det er lagt stor vekt på muntlig bruk av språket. Grammatikken er nært knyttet sammen med innholdet i tekstene. På vei har gode muligheter for differensiering.

Tekstboka henter temaer fra dagligliv, skole og arbeid. Det er lagt stor vekt på muntlig bruk av språket, og kapitlene inneholder derfor mange dialoger og forslag til samtaler. Boka inneholder også praktisk samfunnsinformasjon som vil være til nytte for den enkelte, og enkle litterære tekster og sanger. Det er lagt vekt på jevn progresjon og oversiktlig oppbygning.

Arbeidsboka inneholder varierte oppgaver som øver inn vokabular og strukturer fra tekstboka på ulike måter. Det er lagt vekt på å få til en god fordeling mellom individuelt arbeid, pararbeid og samtaler i grupper. Hvert kapittel inneholder også uttale- og lytteøvelser. Oppgavene gir gode differensieringsmuligheter.

Elevnettstedet er gratis for alle. Her er varierte oppgaver til hvert kapittel. Lydoppgavene trener lytteforståelse og uttale, andre oppgaver øver inn ny grammatikk, setnings-oppbygging og nytt vokabular. Oppgavene er enkle å bruke.

På vei har egne ordlister for deltakerne på 20 språk.

Lærerens bok inneholder en mengde forslag til undervisningsopplegg, ekstra oppgaver, illustrasjoner til bruk i klasserommet, tekster til lytteprøvene og fasit til arbeidsboka. Den inneholder også prøver til stoffet som er gjennomgått.

Elev-CD og lærer-CD er gode hjelpemidler, Elevenes CD følger med arbeidsboka, den inneholder et utvalg innleste tekster fra tekstboka for lyttetrening. Lærerens CD er en pakke med seks CD-er. Fem av CD-ene inneholder uttale-, struktur- og lytteøvelser til hvert kapittel, og den sjette CD-en inneholder tekster som er lest inn av personer med ulik dialektbakgrunn.

Forfatterne Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald har skrevet flere læreverk og har lang undervisningserfaring ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.

Læreverket består av:

  • Tekstbok
  • Arbeidsbok med Elev-CD
  • Ordlister
  • Lærer-cd
  • Lærerveiledning
  • Elevnettsted, gratis
Forfatterbilde

Elisabeth Ellingsen

ELISABETH ELLINGSEN er førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun underviser utenlandske studenter i norsk på ulike nivåer. Hun er cand.philol. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Kirsti Mac Donald

KIRSTI MAC DONALD har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. > Forfatterprofil

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.