Ord for alt Ny utgave 5-7

Fag: Norsk
Nivå: 7. trinn, 6. trinn, 5. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Ord for alt Ny utgave 5-7

En viktig grunnidé i verket Ord for alt 5-7 er at elevene lærer best gjennom aktivitet. Ord for alt har derfor et stort og spennende utvalg av muntlige og skriftlige oppgaver. Oppgavene har gradvis progresjon og tydelige læringsmål, og det er tatt hensyn til elevenes ulike læringsstrategier i arbeidet med norskfaget.

Tekststoffet gir elevene godt innsyn i litteratur fra ulike sjangrer og tidsepoker. Det muntlige og skriftlige språket utforskes gjennom varierte og spennende oppgaver. En gradvis progresjon gjør at elevene løser dem ut fra egne evner og forutsetninger.

Språkbok A og B
Språkbøkene legger stor vekt på lese- og skriveopplæring innenfor sakprosa og skjønnlitteratur. De har et bredt utvalg av tekster. Et rikt oppgavestoff gir rom for opplevelse, refleksjon og vurdering.

Hvert kapittel innledes med mål for hva elevene skal lære, og avsluttes med egenvurdering, der elevene skal reflektere over om de har nådd målene. Kopieringsoriginaler i Lærerens bok og tilleggsoppgaver på fagnettstedet gjør det enkelt for læreren å finne tilpassede oppgaver.

I hver språkbok er regler og oppgaver innenfor grammatikk og rettskriving samlet bakerst i boken, under «Gule sider». Utvalget av grammatiske øvinger og oppgaver er vesentlig utvidet i forhold til forrige utgave.

Tekstbok
Tekstbøkene består av et stort utvalg faktatekster og skjønnlitterære tekster. Til hver tekst er det lagd oppgaver som trener elevene i lesestrategier og språk- og sjangerlære. Noen oppgaver oppfordrer også til tekstskaping innenfor sjangrene tekstboken behandler. Boken har samme kapittelinndeling som språkbøkene.

Cd
Cd-en inneholder lydstoff til hvert kapittel. Både språkbøkene og tekstbøkene har cd-symboler de stedene hvor lærestoffet også fins på cd.

Lærerens bok
Lærerens bok inneholder metodisk veiledning og teoristoff. I denne boken fins det utdypende tekster og bakgrunnsstoff som gir læreren en ekstra støtte til de ulike emnene i elevbøkene. Lærerens bok inneholder også differensierte kopieringsoriginaler i rettskriving og grammatikk.

Fagnettsted
Fagnettstedet er en integrert del av læreverket, men kan også brukes uavhengig av bøkene. Fagnettstedet har kontrollspørsmål til alle kapitler i språkbøkene. I grammatikkdelen «Gule sider» kan elevene trene grundig på formverket. Her er oppgavesettene gruppert i to vanskelighetsgrader. Oppgavene egner seg både for felles gjennomgang i klassen ved bruk av skjerm, prosjektør eller elektroniske tavler, og for individuelt arbeid. Fagnettstedet fins både på bokmål og nynorsk og er gratis.

Forfattere
Torunn Eide
og Torill Wiiger Tørjesen har lang erfaring med å utvikle lærebøker i norsk både på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.
Torunn Eide er allmennlærer med videreutdanning i norsk, og hun har lang undervisningserfaring på barnetrinnet.
Torill Wiiger Tørjesen har hovedfag i nordisk språk og litteratur. Hun arbeider som norsklærer på ungdomstrinnet.

Til toppen

Titler/bestilling