Ord for alt 5-7 (L97)

  • Fag: Norsk
  • Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, Barnetrinnet 5-7
  • Læreplan: L97
  • Komponent: , Grunnbok, Tekstbok, CD, Lærerens bok
Titler/Bestilling
 

Ord for alt legger opp til stor variasjon i arbeidsmåter. Elevene møter hele tiden nye utfordringer. Noe av stoffet er lagt til rette for at elevene skal produsere og utforske på egen hånd. I andre sammenhenger, f eks i forbindelse med prosjektarbeid, skal de samarbeide med medelever og andre, personer og institusjoner utenfor skolen. Tverrfaglighet går som en rød tråd gjennom hele verket.

Språkbøkene er delt inn i fem hovedkapitler bygd opp rundt ulike sjangre. Hvert kapittel er igjen delt inn i tre deler:

Spirekassen som skal motivere elevene. Ved hjelp av tankelogg, bilder, tekster og samtaleoppgaver forberedes de på det de skal arbeide videre med.

Verktøykassen som inneholder flere tekstutdrag som representerer ulike virkemidler og sjangrer. Ved hjelp av teksteksemplene og oppgavene skal elevene selv "finne veien" til løsningene som blir oppsummert i faktaruter i slutten av emnet.

Lirekassen som avslutter kapitlet, inneholder forslag til tema- og prosjektarbeid. Her skal elevene bruke det de har lært på nye og spennende måter.

Tekstboka inneholder et variert utvalg av tekster som utdyper sjangerutvalget i språkbøkene. Den har samme kapittelinndeling som språkbøkene, slik at elevene lett kan finne utfyllende tekster til det emnet de arbeider med. Her finnes forfatterbiografier, klassikere, nyere tekster, fortellinger, eventyr, sagn og skuespill.

Lærerens bok inneholder undervisningsopplegg til de enkelte kapitlene. I tillegg gjør den greie for lærebokas pedagogiske tenkning og gir faglig bakgrunnsstoff. Hvert kapittel inneholder et oversiktsskjema som gjør det lettere å planlegge et emne.

Lyd for alt CD inneholder bl a innleste tekster i ulike sjangrer, intervjuer, elevinnslag og sanger.

Forfatterbilde

Torill Wiiger Tørjesen

Torill Wiiger Tørjesen har lang erfaring med å utvikle lærerbøker i norsk både på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Hun har hovedfag i nordisk språk og litteratur. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Torunn Eide

Torunn Eide har lang erfaring med å utvikle lærerbøker i norsk både på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. > Forfatterprofil

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.