Ord for alt 3-4 (L97)

 • Fag: Norsk
 • Nivå: 3. trinn, 4. trinn
 • Læreplan: L97
 • Komponent: , Grunnbok, Tekstbok
Titler/Bestilling
 

Ord for alt tar den undrende og utforskende elev på alvor. Gjennom tekster og oppgaver skal elevene oppleve og erfare at enkeltelementene i språket har en funksjon; at det å tenke, lytte, snakke, lese og skrive er sider av samme sak.

Elevbøkene er delt inn i kapitler bygget opp rundt ulike sjangrer.
Hvert av kapitlene er bygd opp på denne måten:

 • Spirekassen skal vekke undring og skape motivasjon og være en døråpner til lærestoffet. Gjennom bilder, tankelogg, tekstoppslag og felles muntlige oppgaver gis elevene muligheter til å hente fram egne erfaringer og kunnskaper.
 • Verktøykassen har ulike oppgaver og aktiviteter for selvstendig arbeid og samarbeid. Oppgavene skal gi opplevelse og læring og skape interesse og kreativitet. Her er illustrasjoner, tekstutdrag og avsluttede tekster som presenterer ulike sjangrer og virkemidler.
 • Lirekassen har tverrfaglige opplegg som tar utgangspunkt i kapitlets tema og sjanger. Denne delen er preget av kreativitet og lek. Elevene skal gjøre egne valg og ta del i planlegging og organisering, og velge framføringsmåter.
 • Bøkene inneholder også en formaltreningsdel Gule sider. Denne ivaretar den formelle delen av språklæra.
  Flere av kopieringsoriginalene bak i Lærerens bok kan supplere oppgavene i elevbøkene.
 • Lesekroken inneholder flere tekster og mere lesestoff til hvert av kapitlene. Tekstutvalget gir gode muligheter til differensierte leseoppgaver.

Lærerens bok gir en grundig presentasjon av verkets oppbygning og organisering av stoffet, dessuten oversikt over arbeidsmåter og arbeidsoppgaver. Her finnes også kopieringsoriginaler.

Lyd for alt CD-en gir støtte for ulike typer lytteoppgaver. Her er sanger, fortellinger og samtaler med voksne og barn.

Forfatterbilde

Tove Lund Nilsen

Tove Lund Nilsen er utdannet spesialpedagog og logoped. Hun har undervist i norsk på alle trinn i grunnskolen. I dag er hun rektor på Bondi skole. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Tone Senje

Tone Senje har hovedfag i norskdidaktikk med skrivepedagogikk som hovedinteressefelt. Hun har lang erfaring som lærer i grunnskolen og er i dag redaksjonssjef i Cappelen Damm Grunnskole. > Forfatterprofil

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.