On the Move

Tiltalende elevbøker i magasinform for faget fordypning i engelsk

Fag: Engelsk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket On the Move

On the Move er et spennende læreverk i engelsk fordypning for ungdomstrinnet. Verket gir grunnlag for forståelse og mestring for alle elever og skaper aktivitet i elevgruppa. On the Move tar utgangspunkt i elevenes interessefelt, bygger på et utvidet tekstbegrep og har fokus på digitale ferdigheter.


Elevbok

Hver elevbok består av åtte temabaserte kapitler, der hvert kapittel er en ny utgave av ungdomsmagasinet On the Move. Både tekster og oppgaver er tydelig differensierte i to nivåer, og elevene møter stor bredde og variasjon innen temaer, sjangere og oppgavetyper.

I hvert kapittel/magasin i elevboken fins blant annet:

Fem hovedtekster på to nivåer. Hver av tekstene følges av oppgaver som fokuserer på tekstforståelse og ordforråd.

Mindre rammetekster på to nivåer. Til disse tekstene fins det korte skriveoppgaver eller muntlige oppgaver.

Alvins faste spalte med innsendte spørsmål og svar, også disse på to nivåer, som følges av korte skriveoppgaver eller muntlige oppgaver.

Temaoppgaver på to nivåer på egne sider bakerst i kapitlet. Her er det fokus på videre arbeid med temaet gjennom lengre skriveoppgaver, større muntlige oppgaver, rollespill, presentasjoner og mange andre typer oppgaver.

Forfatternes erfaring med undervisning i engelsk fordypning har gjort at tekster og oppgaver i elevboken hovedsakelig er lagt på et enkelt til middels nivå, med tydelig fargemerking av nivå. Det fins mer avanserte tekster med tilhørende oppgaver tilgjengelig i lærerveiledningen.

Cd
Cd-en har fokus på at elevene skal bli kjent med forskjellige typer engelsk og vil inneholde innleste tekster fra elevboken, lytteprøver og sanger knyttet til tema.

Lærerens bok
Lærerveiledningen inneholder ekstra lesetekster (høyere nivå) med oppgaver, metodiske tips, kopieringsoriginaler til grammatikkoppgaver, prøvestoff, oppgaver til lyttetekster, tekst og noter til sanger, evalueringsskjemaer, forslag til arbeid med selvvalgt roman, tips til arbeid med filmer og mye annet.

Fagnettsted
Her finner elevene grammatikkoppgaver, oppgaver knyttet til ordforråd, temaoppgaver og lenkesamlinger knyttet til temaene i elevbøkene. Fagnettstedet fins både på bokmål og nynorsk og er gratis i bruk.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Lene Mydland arbeider ved Nøtterøy videregående skole, men har tidligere arbeidet i ungdomsskolen i mange år. Hun har lang fartstid som engelsklærer og har hovedfag i engelsk fra UiO. Lene underviste i både engelsk og engelsk fordypning på ungdomstrinnet samtidig som hun skrev læreverket On the Move.

Berit Haugnes Bromseth arbeider som lærer på Rosenborg skole i Trondheim. Hun har arbeidet med engelsk i ungdomsskolen i en rekke år og har erfaring med undervisning av elever på alle ferdighetsnivåer. Berit har også lang erfaring som forfatter av læremidler i engelsk, med blant annet Flight, Flex og New Flight. Mens hun har skrevet On the Move, har hun også undervist i fordypning i engelsk.

Titler/bestilling