Nova 8-10

Fag: Naturfag
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Nova 8-10

Nova er
· et faglig grundig og strukturert læreverk i naturfag.
· skrevet etter den justerte læreplanen i naturfag (2013)

Nova hjelper elevene med å utvikle gode lesestrategier som de vil ha nytte av både i naturfag og i andre fag. Elevboka er rikt illustrert med bilder som bygger opp under teksten. Bildetekstene supplerer hovedteksten i tillegg til å forklare bildene. Viktig lærestoff blir repetert i margtekster og i oppsummeringen bakerst i hvert kapittel. Margtekstene og oppsummeringen er gode verktøy for differensiering og repetisjon.
Til hvert kapittel er det fire oppgavetyper: Les og svar, Gjør og lær, Gå videre og Diskuter. De fleste forsøkene er enkle å utføre og krever lite utstyr.

Til toppen

Forfatter(e)

Erik Steineger, lektor med hovedfag i biologi, har spesiell kompetanse på miljøproblematikk. Han har undervist i naturfag i over 25 år, og har skrevet en rekke lærerbøker for grunnskolen, videregående skole og høyskole tidligere.

Andreas Wahl er fysiker, vitenskapsformidler og fagbokforfatter. Han er kjent fra en rekke tv-programmer og vitenshow og holder inspirasjonsforedrag for lærere og elever over hele landet.

Titler/bestilling