Norsklab – øv til norskprøven

  • Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2), Norsk for viderekomne (B1-C1)
  • Nivå: Spor 2 - A2, Spor 2 - B1, Spor 2 - B2, Spor 3 - A2, Spor 3 - B1, Spor 3 - B2, Spor 3 - C1
  • Komponent: , Digital ressurs
Mer info Lisenser/Bestilling
Norsklab, øv til norskprøven. Øv på lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig framstilling.

Norsklab er en digital øvingsressurs som hjelper deltakere i norsk som andrespråk med forberedelsene til norskprøven. Oppgavetypene er de samme som i norskprøvene og omfatter nivåene A1–B2.

 

Gå til skolelisens for å be om prøvetilgang.

 

Norsklab gir øvelse i lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig framstilling. Deltakeren møter de samme oppgavetypene som i norskprøven, og ressursen har både øvingsoppgaver og tester. Øvingsoppgavene gir umiddelbar og tydelig respons på om svaret er rett eller galt. I testene kommer resultatet først etter at alle oppgavene er besvart, noe som gir realistisk trening til den faktiske prøven. Nettstedet lagrer også deltakernes progresjon slik at det er enkelt å se hva man har øvd på.

Klikk for å se presentasjon ved redaktør Gunn Kristin Haugen

Thumbnail av videoklippPlayknapp
 

Norsklab inneholder over 500 oppgaver fordelt på de tre nivåene A1/A2, A2/B1 og B1/B2 og gir variert og målrettet øving på alle oppgavetyper i norskprøven innenfor lese- og lytteforståelse og i skriftlig framstilling. Temaene i oppgavene samsvarer med læreplanen på de ulike nivåer, og oppgavene egner seg både til bruk i klasserom på digital tavle, og av deltakere på egen hånd.

Gå til norsklab.cdu.no for å prøve noen av oppgavene. Lærere kan be om prøvetilgang ved å klikke på lenken øverst på siden (NB! Du må være registrert og innlogget som lærer for å kunne be om prøvetilgang)

 

Oppgavetyper i Norsklab

LYTTEFORSTÅELSEA1A2B1B2

Klikk i bildet
Det vises et detaljrikt bilde med tilhørende lytteoppgave. Oppgaven besvares ved å klikke på riktig sted i bildet. Eksempel: ”Lars er glad i å trene, i dag jogger han i byen. Klikk på Lars.”

 

 

Velg riktig bilde
Det vises fire bilder med tilhørende lytteoppgave. Oppgaven besvares ved å velge riktig bilde utfra spørsmål eller utsagn. Eksempel: ”Hun har blå øyne og går med hatt. Klikk på riktig bilde.”

 

 

Flervalgsoppgave
Lyttetekst med tilhørende spørsmål. Det oppgis fire alternativer, oppgaven besvares ved å klikke på riktig svar.

Flytt tekst
Korte tekster vises i bokser. Disse skal dras i riktig rekkefølge utfra informasjon i lyttetekst.

 

 

 

Lukeoppgave
Lyttetekst med tilhørende spørsmål eller tekst der ord eller setninger mangler. Oppgaven besvares ved å klikke på riktig alternativ i lukene der tekst mangler.

 

 

 

Flervalgsoppgave med like svaralternativer
Lyttetekst der fire ulike personer uttaler seg om samme emne. Svaralternativene er like, oppgaven besvares ved å klikke på riktig alternativ.

 

 

Todelt flervalgsoppgave
Lyttetekst der fire ulike personer snakker. Oppgaven besvares ved å velge riktig alternativ i nedtrekksmeny. Eksempel: ”Hva er personen? Hva uttrykker personen?”

 

 

 

 

 

LESEFORSTÅELSEA1A2B1B2

Velg riktig bilde
Det vises fire bilder med tilhørende oppgave. Oppgaven besvares ved å velge riktig bilde utfra spørsmål eller utsagn. Eksempel: ”Han er kokk. Klikk på riktig bilde.”

 

 

Velg tekst
Det vises fire korte tekster og en oppgave/informasjon som kun passer til en av tekstene. Oppgaven besvares ved å klikke på den riktige teksten.

 

 

Flervalgsoppgave
Tekst med tilhørende spørsmål og fire svaralternativer. Oppgaven besvares ved å klikke på riktig svar.

Klikk på ord
Tekst med tilhørende spørsmål. Oppgaven besvares ved å klikke på riktig ord i teksten. Eksempel: ”Klikk på ordet i teksten som betyr omtrent det samme som ”startet”?”

 

Flytt avsnitt
Teksten som vises har avsnittene stokket om. Oppgaven besvares ved å dra avsnittene i riktig rekkefølge slik at de danner en sammenhengende tekst.

 

 

 

Klikk på riktig navn
Tekst som inneholder utsagn fra flere personer. Oppgaven besvares ved å klikke på riktig navn i teksten. Eksempel: ”Hvem kan si: Vi ønsker å avvikle ordningen med hjemmelekser og er imot nivådeling i grunnskolen.”

 

 

Lukeoppgave i tekst
Det mangler ord eller uttrykk teksten. Oppgaven besvares ved å velge riktig ord/uttrykk i lukene utfra alternativer i nedtrekksmeny.

 

 

 

 

SKRIFTLIG FRAMSTILLINGA1A2B1B2
Skrive en kort tekst

 

 

Beskrive et bilde

 

Fortelle om et kjent tema

 

Uttrykke egne meninger utfra gitt problemstilling

 

 

Uttrykke egne meninger utfra gitt problemstilling, argumentere for sitt syn

 

 

 

Enkeltlisens: tilgang for én bruker (elev eller lærer) i ett skoleår
Skolelisens: tilgang for ubegrenset antall elever og lærere (tilknyttet samme lærested) i ett skoleår

Forfatterbilde

Finn Willy Fosen

Finn W. Fosen har i mange år jobbet ved Karmøy voksenopplæringssenter. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Jannecke Hofset

Jannecke Hofset har jobbet ved Voksenopplæringssenteret i Ålesund siden 1999. Hun har undervist på A1- til B2-nivå, spor 1 og 2 og Grunnskole for voksne. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Inger Anne Mørch

Inger Anne Mørch er utdannet lektor fra Universitetet i Oslo, med fagene norsk, tysk, russisk og polsk. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Gro Smørdal

Gro Smørdal har jobbet som lærer ved Karmøy voksenopplæringssenter siden 2002 og som undervisningsinspektør fra 2007. > Forfatterprofil

Du må logge inn for å bestille prøvetilgang. Hvis du ikke har brukernavn på cdu.no, må du først registrere deg. Klikk på Logg inn, søk opp skolen din og knytt deg til som lærer/ansatt.