Norsk start 8-10

  • Fag: Norsk som andrespråk, Matematikk
  • Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
  • Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Tekstbok, Arbeidsbok, Grammatikk, Fagnettsted, Digital ressurs
Titler/Bestilling
 
Norsk start er vårt nye læreverk i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Norsk start er delt i de tre nivåene læreplanen beskriver. Temaene tar utgangspunkt i elevenes situasjon og tidligere erfaringer. Vi har lagt vekt på å utvikle elevenes dagligtale. Norsk start er enkel å bruke og gir gode muligheter for individuelt arbeid og repetisjon.

Formålet med Norsk start er å gi elevene så gode norskkunnskaper at de kan følge vanlig undervisning så raskt som mulig.

Norsk start 8-10 kan brukes for elever på hele ungdomstrinnet. En 10.-klassing kan derfor jobbe på samme nivå som en 8.-klassing alt etter hvor mye norsk eleven mestrer. Både temaer og bildebruk er godt egnet for ungdom. Her vil alle finne interessant og nyttig informasjon om det å være ung i Norge, noe som vil øke motivasjonen for å lære språket. Hvert kapittel starter med målformuleringer og avsluttes med ”gule sider” som inneholder grammatikk.

Elevene starter på nivå 1, og jobber seg gjennom de tre nivåene. Den enkelte elevs progresjon og gruppens sammensetning avgjør hvor mye tid som skal brukes på det enkelte nivået. På elevenes nettsted kan de jobbe med oppgaver relatert til bøkene, og ordbanken gir mulighet for å øve inn ordforråd.

Digital lærerveiledning
Norsk start har digital lærerveiledning. Her finner du metodiske opplegg for det enkelte kapittel. Den er enkel å bruke, og du kan skrive ut det du ønsker. Du vil i tillegg finne aktuelle og oppdaterte lenker, og du kan selv komme med ønsker om innhold til oss.
Den digitale lærerveiledningen kan du dessuten ta i bruk sammen med elevene i klasserommet, enten du bruker prosjektor eller digital tavle. Du kan for eksempel

  • hente fram bildestoff for begrepsinnlæring og samtaletrening
  • hente fram oppgaver til felles problemløsning
  • spille av lydstoff

Norsk start 8-10 består av:
Tekstbok: nivå 1, 2 og 3
Arbeidsbok: nivå 1, 2 og 3
Fagnettsted til nivå 1, 2 og 3
Norsk start 8-10 Grammatikk
Digital lærerveiledning: Felles for alle tre nivåer

Her kan du bla i bøkene:
Norsk start 8-10 Tekstbok (utdrag)
Norsk start 8-10 Arbeidsbok (utdrag)
Norsk start 8-10 Grammatikk

Forfatterbilde

Vie Berg

Vie Berg har mange års erfaring som lærer for språklige minoritetermed hovedvekt på norsk og samfunnsfag. Hun har spesialpedagogikkog norsk i fagkretsen. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Kirsti Mac Donald

KIRSTI MAC DONALD har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Toril Kristin Sjo

Toril Kristin Sjo er universitetslektor ved institutt for nordiske oglingvistiske studier ved Universitetet i Oslo. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.