Norsk start 5-7

Fag: Grunnleggende norsk, Grunnleggende norsk (1-10)
Nivå: 7. trinn, 6. trinn, 5. trinn
Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, Kunnskapsløftet
Om læreverket Norsk start 5-7

Norsk start er et læreverk i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Norsk start er delt i de tre nivåene læreplanen beskriver. Temaene tar utgangspunkt i elevenes situasjon og tidligere erfaringer. Vi har lagt vekt på å utvikle elevenes dagligtale og å øve skriftlige ferdigheter. Norsk start er enkelt å bruke og gir gode muligheter for individuelt arbeid og repetisjon.
Formålet med Norsk start er å gi elevene så gode norskkunnskaper at de kan følge vanlig undervisning så raskt som mulig.

Digitale lærerveiledninger
Norsk start har digitale lærerveiledninger. Her finner du en generell veiledning til verket og metodiske tips. Den er enkel å bruke, og du kan ta utskrift av det du ønsker. Du vil i tillegg finne aktuelle lenker.

Den digitale lærerveiledningen kan du dessuten ta i bruk sammen med elevene i klasserommet, enten du bruker prosjektor eller digital tavle. Du kan for eksempel

  • hente fram bildestoff for samtale og begrepsinnlæring
  • bruke oppgaver til felles problemløsning
  • spille av lydstoff

Norsk start 5-7
Norsk Start 5-7 er beregnet for elever på mellomtrinnet. En 7-klassing kan derfor jobbe på samme nivå som en 5-klassing alt etter hvor mye norsk eleven mestrer. Elevene starter på nivå 1, og jobber seg gjennom dette nivået, deretter nivå 2 og til slutt nivå 3. Den enkelte elevs progresjon og gruppens sammensetning avgjør hvor mye tid som skal brukes på det enkelte nivået.

Tekstbok og arbeidsbok henger tett sammen. Oppgavene i arbeidsboka er knyttet til tekster, temaer og språklige momenter i det enkelte kapittel i tekstboka. Det er lagt opp til mye muntlig kommunikasjon elevene i mellom. På elevenes nettsted kan de jobbe med oppgaver relatert til bøkene, og ordbanken gir mulighet for å øve inn ordforråd.

Norsk start 5–7 består av:

Kom i gang

Tekstbok: nivå 1, 2 og 3

Arbeidsbok: nivå 1, 2 og 3

Fagnettsted til nivå 1, 2 og 3

Digital lærerveiledning: Felles for alle tre nivåer

Til toppen

Titler/bestilling