Norsk start 1-4 (K06)

Fag: Grunnleggende norsk, Grunnleggende norsk (1-10)
Nivå: 7. trinn, 6. trinn, 8. trinn, 1. trinn, 5. trinn, 9. trinn, 10. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, Kunnskapsløftet
Om læreverket Norsk start 1-4 (K06)

Norsk start er et læreverk i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Norsk start er delt i de tre nivåene læreplanen beskriver. Temaene tar utgangspunkt i elevenes situasjon og tidligere erfaringer. Vi har lagt vekt på å utvikle elevenes dagligtale og å øve skriftlige ferdigheter. Norsk start er enkelt å bruke og gir gode muligheter for individuelt arbeid og repetisjon.

Formålet med Norsk start er å gi elevene så gode norskkunnskaper at de kan følge vanlig undervisning så raskt som mulig.

Digitale lærerveiledninger
Norsk start har digitale lærerveiledninger. Her finner du en generell veiledning til verket og metodiske tips. Den er enkel å bruke, og du kan ta utskrift av det du ønsker. Du vil i tillegg finne aktuelle lenker.
Den digitale lærerveiledningen kan du dessuten ta i bruk sammen med elevene i klasserommet, enten du bruker prosjektor eller digital tavle. Du kan for eksempel

  • hente fram bildestoff for samtale og begrepsinnlæring
  • bruke oppgaver til felles problemløsning
  • spille av lydstoff

Norsk start 1–4
Norsk start 1–4 forutsetter at elevene kan lese. Læreverket gir elevene grunnleggende språkopplæring fra det helt elementære til de har tilstrekkelige språkferdigheter til å følge ordinær undervisning.


Norsk start 1–4 består av:
Kom i gang
Tekstbok: nivå 1, 2 og 3
Arbeidsbok Trinn 1–2: nivå 1, 2 og 3
Arbeidsbok Trinn 3–4: nivå 1, 2 og 3
Fagnettsted til nivå 1, 2 og 3
Digital lærerveiledning: Felles for alle tre nivåer


Til toppen

Forfatter(e)

er doktorgradsstipendiat ved Senter for Studier av Holocaust og livssynsminoriteter, og forsker på læreplan, rasisme og skole. Hun er utdannet lektor i samfunnskunnskap og geografi, og har videreutdanning i norsk som andrespråk og begynneropplæring i norsk. Sara har vært kontaktlærer i innføringsklasser på barne- og ungdomstrinnet i flere år. Hun er opptatt av at alle elever skal bli sett og møtt i skolen, både faglig og sosialt. Sara har vært forfatter i Cappelen Damm Utdanning siden 2018, og har utgitt en rekke titler i serien Norsk start.

Sissel Holt Johansen har lang erfaring som lærer på småskoletrinnet og arbeider i dag som leselærer.

Titler/bestilling