Norsk på 1-2-3

Norsk for voksne innvandrere

  • Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
  • Nivå: Spor 2 - A1, Spor 2 - A2, Spor 3 - A1, Spor 3 - A2
  • Komponent: , CD, Fagnettsted
Titler/Bestilling
 
Med rask progresjon og engelsk som hjelpespråk er dette læreverket tilrettelagt for studenter og andre som vil ha en innføring i norsk. Læreverket egner seg også til selvstudium. Norsk på 1-2-3 kan brukes på nivå A1 og A2 i læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, først og fremst for spor 3 og sterke deltakere på spor 2.

I denne nye utgaven er innholdet omfattende revidert og endret. Tekstboka inneholder dialoger, fortellende tekster, muntlige og skriftlige oppgaver, grammatiske forklaringer og ordliste med bøyninger og oversettelser til engelsk. Minigrammatikk på norsk og engelsk bak i boka.

Elev-CD og lærer-CD tilfører mye nyttig. Elev-cd-en inneholder tekstene i læreboka slik at elevene kan høre språket brukt i naturlig tale. Lærer-cd-en inneholder lytteøvelser, strukturøvinger og diktater til hvert kapittel. Tekstene til lytteøvelsene ligger på nettsiden under lærerressursen.

På nettstedet finnes supplerende interaktive øvelser i vokabular og grammatikk, mange øvelser har også lyd slik at elevene kan trene på forståelse og uttale. I lærerressursen ligger tekstene og oppgavene til lytteøvelsene på lærer-cd-en. Fasit til skriftlige øvelser i tekstboka finnes også her.

Norsk på 1-2-3 is a beginner’s course in Norwegian for students and adult immigrants. It provides basic vocabulary, useful everyday expressions, extensive oral training and an introduction to Norwegian grammar. New vocabulary and grammatical explanations are translated into English, making it suitable both for class teaching and for self-study for those with some prior knowledge of the language.

LÆREVERKET BESTÅR AV:

  • Tekstbok med oppgaver
  • Elev-cd
  • Lærer-cd
  • Elevnettsted, gratis
  • Lærerressurs på nettstedet, gratis
Forfatterbilde

Elisabeth Ellingsen

ELISABETH ELLINGSEN er førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun underviser utenlandske studenter i norsk på ulike nivåer. Hun er cand.philol. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Kirsti Mac Donald

KIRSTI MAC DONALD har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. > Forfatterprofil

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.