New Flight Extra

Fag: Engelsk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket New Flight Extra

New Flight Extra er en forenklet versjon av hovedverket New Flight, tilpasset elever med behov for særskilt tilrettelagt undervisning. Verket kan brukes sammen med hovedverket innenfor samme elevgruppe. Extra-verket består derfor av de samme komponentene som New Flight.

«Grundig og sobert...med rom for spesielle behov.»
Fra anmeldelse i Utdanning.

Extra Textbook
Extra Textbook ligger tett opptil den ordinære læreboken i forhold til tekstinnhold, slik at den skal være lett å bruke sammen med det ordinære verket. Extra Textbook inneholder forenklede/forkortede versjoner av alle hovedtekstene med tilhørende, forenklede oppgaver. To tekster i hvert kapittel er satt med større skrift, og alle tekstene har tydelig avdelte avsnitt for å skape kortere og mer oversiktlige tekstbolker.

Extra Workbook
Extra Workbook har et variert utvalg oppgaver som er tilpasset den uensartede gruppa disse elevene representerer. Alle oppgavene har støttetekst på norsk. De vanskeligste oppgavene i Extra Workbook tilsvarer nivåmessig laveste vanskelighetsgrad i ordinær Workbook.

Extra Cd
Extra Cd inneholder alle hovedtekstene fra Extra Textbook, i tillegg til sanger, lytteoppgaver og oppgaver med øvelse i uttale av ord fra Extra Workbook.

Extra Teacher's Book
Extra Teacher's Book er en veiledning for læreren i bruk av Extra-verket og inneholder ulike typer kopieringsgrunnlag og trykte tekster til lytteoppgavene. Her fins også fasit til Extra Workbook, tematiske skriveoppgaver, prøver og skjemaer til vurdering og evaluering. Alt er forenklet og tilrettelagt, slik at alle elever kan delta i de samme aktivitetene eller ha de samme prøvene, uavhengig av om de bruker Extra-verket eller det ordinære New Flight-verket.

Fagnettsted
På fagnettstedet finner elevene interaktive oppgaver både i grammatikk og språktrening. Det fins også morsomme spill, lenkesamlinger og autentiske nyhetsklipp på engelsk. Fagnettstedet er en integrert del av læreverket, der oppgavene er inndelt kapittelvis. Innenfor hvert kapittel kan elevene arbeide mer med ordtilfanget og de grammatiske emnene som tas opp i tilsvarende kapittel i bøkene. Oppgavene har en lavere vanskelighetsgrad enn oppgavene du finner på fagnettstedet til hovedverket, New Flight.

Under hvert kapittel finner du også nyttige lenker som er knyttet til temaet i kapitlet. Grammatikkoppgavene er også samlet i en egen grammatikkdel der elevene kan velge grammatiske emner de trenger å arbeide mer med eller ønsker å repetere. Denne delen kan brukes helt uavhengig av bøkene. Alle oppgavene er selvinstruerende og egner seg til individuelt arbeid, men kan også brukes for felles gjennomgang i klassen ved bruk av skjerm, prosjektør eller elektroniske tavler (for eksempel Smartboard). Fagnettstedet fins både på bokmål og nynorsk og er gratis.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Berit Haugnes Bromseth arbeider som lærer på Rosenborg skole i Trondheim. Hun har arbeidet med engelsk i ungdomsskolen i en rekke år og har erfaring med undervisning av elever på alle ferdighetsnivåer. Berit har også lang erfaring som forfatter av læremidler i engelsk, med blant annet Flight, Flex og New Flight. Mens hun har skrevet On the Move, har hun også undervist i fordypning i engelsk.

Titler/bestilling