New Flight

Fag: Engelsk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket New Flight

New Flight tilbyr tydelige differensieringsmuligheter i tekster, oppgaver og metoder. Det legges også til rette for bruk av digitale hjelpemidler. Engelskverket omsetter læreplanens mål i praksis på en måte som appellerer til aldersgruppen og involverer elevene i egen språklæring.


«Grundig og sobert...med rom for spesielle behov.»
Fra anmeldelse i Utdanning.

Textbook
Textbook har åtte temabaserte kapitler som alle inneholder både skjønnlitterære tekster og saktekster knyttet til temaet. I hvert kapittel fins tekster med økende vanskelighetsgrad i tillegg til en del småstoff som dikt, sanger, vitser, tegneserier og annet. Gjennom Textbook skal elevene få kunnskap om kultur, samfunn og litteratur i engelskspråklige land.

Workbook
Workbook inneholder oppgaver i tre vanskelighetsgrader som er tydelig merket med fargekoder. Dette vil lette differensieringsarbeidet, og hjelpe elevene med å vurdere sine egne ferdigheter. Arbeidsoppgavene er varierte og knyttet opp mot tema og tekster, og det er lagt vekt på å tydeliggjøre muligheten for bruk av digitale verktøy. Her fins også forslag til tema-/prosjektoppgaver og ekstra lesetekster til hvert kapittel.

Grammar
Dette er en engelsk grammatikk som eleven skal bruke alle tre årene. De grammatiske termene følger Språkrådets anbefaling av mai 2005. Grammar er tillatt brukt under eksamen.

Cd
Her vil elevene få presentert innleste tekster med mange forskjellige typer engelsk, blant annet britisk, amerikansk, australsk, karibisk, sørafrikansk, skotsk og irsk. Cd-ene inneholder alle tekstene og sangene fra Textbook og lytteoppgavene fra Workbook.

Teacher's Book
Teacher's Book inneholder pedagogisk støttemateriale, ulike typer kopieringsgrunnlag, forslag til bruk av stoffet i kapitlene, fasit til Workbook, evalueringsskjemaer, tematiske skriveoppgaver og ekstra lesetekster. I tillegg fins det fire forskjellige forslag til prøver og skriveoppgaver til hvert kapittel.

New Flight Extra

New Flight Extra
består av de samme komponentene som hovedverket, og er beregnet på elever med behov for tilrettelagt undervisning på et enklere nivå. Det er lagt vekt på å tilpasse Extra-verket slik at det lett skal kunne brukes sammen med hovedverket innenfor samme elevgruppe.

Fagnettsted
På fagnettstedet finner elevene interaktive oppgaver i grammatikk og språktrening. Det fins også morsomme spill, lenkesamlinger og autentiske nyhetsklipp på engelsk. Fagnettstedet er en integrert del av av læreverket, der oppgavene er inndelt kapittelvis. Innenfor hvert kapittel kan elevene arbeide mer med ordtilfanget og de grammatiske emnene som tas opp i tilsvarende kapittel i bøkene. Under hvert kapittel fins dessuten nyttige lenker som er knyttet til temaet i kapitlet. Grammatikkoppgavene er også samlet i en egen grammatikkdel der elevene kan velge grammatiske emner de trenger å arbeide mer med eller ønsker å repetere. Denne delen kan brukes helt uavhengig av bøkene. Alle oppgavene er selvinstruerende og egner seg til individuelt arbeid, men kan også brukes for felles gjennomgang i klassen ved bruk av skjerm, prosjektør eller elektroniske tavler (for eksempel Smartboard). Fagnettstedet fins både på bokmål og nynorsk og er gratis.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Berit Haugnes Bromseth arbeider som lærer på Rosenborg skole i Trondheim. Hun har arbeidet med engelsk i ungdomsskolen i en rekke år og har erfaring med undervisning av elever på alle ferdighetsnivåer. Berit har også lang erfaring som forfatter av læremidler i engelsk, med blant annet Flight, Flex og New Flight. Mens hun har skrevet On the Move, har hun også undervist i fordypning i engelsk.

Titler/bestilling