Naturfag Tema 5.-10. trinn

Engangshefter med sentrale emner fra Kunnskapsløftet

  • Fag: Naturfag
  • Nivå: Barnetrinnet 5-7, Ungdomstrinnet
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Temahefte, Spill
Titler/Bestilling
     
Naturfag Tema er et multifunksjonelt læremiddel i naturfag der sentrale emner fra Kunnskapsløftet er valgt ut. Læremidlet er temabasert og legger stor vekt på elevaktiviteter. Vi kompenserer for tekst ved bruk av mange illustrasjoner, opplegg til praktisk aktivitet, spill og lydstoff. Dette gir en utfordrende og variert tilnærming til faget. Serien består av tre temahefter, brettspill og nettsted.

Temaheftene er: Naturen rundt oss, Energi i hverdagen og Stoffer i dagliglivet. Dette er engangshefter i farger og A4-format. Heftene er rikt illustrert og har et enkelt språk. Emnene som er valgt innenfor hvert temahefte er knyttet opp mot felles mål og hovedmomenter for naturfaget for 5.–10. trinn.

I brettspillet Professor`n får elevene testet sine faktakunnskaper i naturfag.

Nettstedet inneholder lydkutt med fortellingsstoff til noen av temaene. I tillegg fins oppgaver, fasit, lenker og lærerveiledning.

Her kan du bla i heftene:
Energi i hverdagen
Naturen rundt oss
Stoffer i dagliglivet

Forfatterbilde

Berit Bungum

Berit Bungum er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for fysikk, NTNU. Hun er cand.scient. i fysikk og har en doktorgrad om teknologiundervisning i norsk skole. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Kirsten Fiskum

Kirsten Fiskum er lektor med hovedfag i kjemi. Hun har mer enn ti års erfaring med undervisning i naturfag. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Erik Steineger

Erik Steineger, lektor med hovedfag i biologi, har spesiell kompetanse på miljøproblematikk. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.