Naturfag Tema 5.-10. trinn

Engangshefter med sentrale emner fra Kunnskapsløftet

Fag: Naturfag
Nivå: 7. trinn, 6. trinn, 8. trinn, 5. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Naturfag Tema 5.-10. trinn

Naturfag Tema er et multifunksjonelt læremiddel i naturfag der sentrale emner fra Kunnskapsløftet er valgt ut. Læremidlet er temabasert og legger stor vekt på elevaktiviteter. Vi kompenserer for tekst ved bruk av mange illustrasjoner, opplegg til praktisk aktivitet, spill og lydstoff. Dette gir en utfordrende og variert tilnærming til faget. Serien består av tre temahefter, brettspill og nettsted.

Temaheftene er: Naturen rundt oss, Energi i hverdagen og Stoffer i dagliglivet. Dette er engangshefter i farger og A4-format. Heftene er rikt illustrert og har et enkelt språk. Emnene som er valgt innenfor hvert temahefte er knyttet opp mot felles mål og hovedmomenter for naturfaget for 5.–10. trinn.

I brettspillet Professor`n får elevene testet sine faktakunnskaper i naturfag.

Nettstedet inneholder lydkutt med fortellingsstoff til noen av temaene. I tillegg fins oppgaver, fasit, lenker og lærerveiledning.

Her kan du bla i heftene:
Energi i hverdagen
Naturen rundt oss
Stoffer i dagliglivet

Til toppen

Forfatter(e)
Erik Steineger, lektor med hovedfag i biologi, har spesiell kompetanse på miljøproblematikk. Han har undervist i naturfag i over 25 år, og har skrevet en rekke lærerbøker for grunnskolen, videregående skole og høyskole tidligere.
Berit Bungum er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for fysikk, NTNU. Hun er cand.scient. i fysikk og har en doktorgrad om teknologiundervisning i norsk skole. Bungum har arbeidet med lærerutdanning og lærerkurs i fysikk, naturfag og teknologi i en årrekke og har bidratt til lærebøker i naturfag for grunnskolen.
Titler/bestilling