Natur og univers 1-3

Gir faglig trygghet

Fag: Naturfag
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Natur og univers 1-3

Natur og univers er skrevet til K06, og Nova fra 2013 bygger delvis på Natur og univers. Det nye læreverket Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm er skrevet til fagfornyelsen og er en videreutvikling av Nova.


Elevbok

Elevbøkene er «alt-i-ett»-bøker som inneholder både lærestoff, oppgaver og forsøk. Hvert kapittel har en oversiktlig struktur med tydelige læringsmål, og starter med en ingress som gir innblikk i hva som skal behandles i kapitlet. I tillegg til hovedteksten fins margtekster som på en enkel og kortfattet måte angir hovedinnholdet i et avsnitt. Videre fins en rekke illustrasjoner som bygger direkte opp under teksten, noe som kan være spesielt nyttig for den visuelle eleven. Etter hvert kapittel er det en oppsummering og oppgaver i fem ulike kategorier: «Les og svar», «Gjør og lær», «Diskuter», «Bruk pc» og «Gå videre».

I tilknytning til hvert kapittel fins også en rekke forsøk med tydelige forklaringer. I elevbøkene legges det vekt på synliggjøring av bruk av digitale verktøy. Helt bakerst i elevbøkene er det samlet en liste med ordforklaringer. For lesesvake elever kan det være nok å ta utgangspunkt i ingressen, margtekstene og «Les og svar»-oppgavene.

Lærerens bok
Her får du blant annet tips til undervisningen, kopieringsoriginaler, kapittelprøver og lysark som viser mange av tegningene i elevboken. I tillegg inneholder Lærerens bok supplerende stoff og kommentarer til tekst, illustrasjoner, oppgaver og forsøk i elevbøkene.

Fagnettsted
Fagnettstedet gir elevene en mulighet til ytterligere innøving av fagstoffet gjennom varierte og differensierte oppgaver. Oppgavene følger kapitlene og underkapitlene i elevbøkene og er delt i to nivåer. Eleven får umiddelbar respons på hver oppgave, og oppgavene kan løses i den rekkefølge man måtte ønske. Oppgavetypene viser stor variasjon fra enkle flervalgsoppgaver til blant annet sortering, memory, hangman og kryssord. Noen oppgaver er knyttet opp mot tekst på eksterne lenker (internett). Elevene kan dessuten prøve seg på kapittelprøver som foreligger på to nivåer. Fagnettstedet fins både på bokmål og nynorsk og er gratis.

Her kan du bla i elevbøkene:
Natur og univers 1 Elevbok
Natur og univers 2 Elevbok
Natur og univers 3 Elevbok

Til toppen

Forfatter(e)

Erik Steineger, lektor med hovedfag i biologi, har spesiell kompetanse på miljøproblematikk. Han har undervist i naturfag i over 25 år, og har skrevet en rekke lærerbøker for grunnskolen, videregående skole og høyskole tidligere.

Titler/bestilling