MusikkisuM 5-7 Ny utgave

Fag: Musikk
Nivå: 7. trinn, 6. trinn, 5. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket MusikkisuM 5-7 Ny utgave

MusikkisuM gir elevene spennende og gode opplevelser gjennom møtet med musikk. Undervisningsoppleggene er praktisk anvendbare, og tekster, noter og illustrasjoner gjør stoffet levende. Læreverket gir inspirasjon, oversikt og nødvendig støtte i undervisningen.


I den nye utgaven har vi satt sammen nye og spennende undervisningsopplegg med de beste oppleggene fra tidligere utgivelser. Verket gir læreren stort spillerom for tilrettelegging av undervisningen i forhold til den nye læreplanen, samtidig som det ivaretar kompetansemålene.

Elevbok
Stoffet er organisert i hovedemnene for musisering, komponering og lytting. De aktuelle oppgavene med tekster, noter og illustrasjoner gjør stoffet levende og praktisk. MusikkisuM gir tilnærmingsmåter i faget tilpasset elevenes nivå og ferdigheter. Serien gir også dans og bevegelse en naturlig plass i forbindelse med musisering. Bøkene kan benyttes uavhengig av trinn.

Cd
Cd-ene inneholder nye og omfattende innspillinger med sanger, lyttestoff og akkompagnementer.

Lærerens bok
Lærerens bok er utgangspunktet for undervisningen. Boken er delt inn etter hovedemnene for musisering, komponering og lytting. I tillegg til beskrivelser av undervisningsoppleggene, inneholder Lærerens bok en generell metodisk del, ekstra notemateriale, kopieringsoriginaler med mer. Boken er skrevet i samsvar med Kunnskapsløftet.

Fagnettsted
Fagnettstedet til MusikkisuM 5–7 inneholder enkle, interaktive oppgaver som øver grunnleggende kunnskaper og gjenkjenning ved bruk av lyd og bilde. Fagnettstedet er et supplement for eleven.

Til toppen

Titler/bestilling