MusikkisuM 1-4 Ny utgave

  • Fag: Musikk
  • Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Grunnbok, CD, Lærerens bok
Titler/Bestilling
     
MusikkisuM er et spennende musikkverk for barnetrinnet. Verket gir både hele og supplerende opplegg i arbeidet med musikk. MusikkisuM utløser aktivitet og engasjement hos elevene og gir stort spillerom for tilrettelegging av opplæringen i forhold til Kunnskapsløftet.


De yngste elevene krever stor grad av tilrettelegging av det pedagogiske tilbudet.
Gjennom MusikkisuM vil du kunne engasjere elevene i musisering, komponering, lytting og dans i tråd med Kunnskapsløftet. Verket er fleksibelt, og du avgjør selv hva og hvor mye du vil benytte i første eller andre trinn.

Elevbok
Med elevbøkene vil du kunne engasjere elevene i hovedemnene for musisering, komponering, lytting og dans i tråd med Kunnskapsløftet. Stoffet er godt tilpasset trinnene, med enkle tekster, tegneoppgaver og spill for de yngste.

Cd
To cd-er inneholder nye og omfattende innspillinger med variert lyttestoff, sanger og akkompagnementer. Cd-ene gir god inspirasjon og støtte i undervisningen.

Lærerens bok
Lærerens bok er utgangspunktet for undervisningen. Boken er delt inn etter hovedemnene for musisering, komponering og lytting. I tillegg til en generell metodisk del finner du en grundig beskrivelse av alle undervisningsoppleggene, supplerende tekster og alle noter og sangtekster med henvisning til cd-ene. Til Lærerens bok 1-2 følger det også med en samling fargetransparenter til et utvalg av oppleggene.

Fagnettsted
Fagnettstedet til MusikkisuM 1-4 inneholder enkle, interaktive oppgaver som øver grunnleggende kunnskaper og gjenkjenning ved bruk av lyd og bilde. Fagnettstedet er et supplement for eleven. Det fins både på bokmål og nynorsk og er gratis.

Her kan du bla i elevbøkene:
Musikkisum 1-2 Elevbok
Musikkisum 3 Elevbok
Musikkisum 4 Elevbok

Forfatterbilde

Liv-Astrid Egge

Lilv-Astrid Eggen er utdannet lærer med tilleggsutdanning blant annet innen spesialpedagogikk, og pedagogisk arbeid med småskoletrinnet. Hun har arbeidet som lærer, veileder, inspektør og rektor. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Tove Dahl Solbu

Tove Dahl Solbu er tidligere lærer i grunnskolen i Asker, med lang undervisningserfaring fra barnetrinnet. Hun har også sittet i referansegruppa for Den kulturelle skolesekken i Asker. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Morten Sæther

Morten Sæther er førstelektor ved seksjon for musikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole. I tillegg har han utdanning innen spesialpedagogikk og drama. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.